İzohipsler Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1test sorusu
Yukarıdaki izohips haritasında verilen noktalardan hangilerinin yükseltileri aynıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Ankara ilinin izohips haritası çizildiğinde, izohips eğrilerinin 50 metre yükselti farkı oluşturacak şekilde geçtiği görülürken, İç Anadolu Bölgesi'nin izohips haritasında izohips eğrileri arasındaki yükselti farkının 200 metre olduğu görülür.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3test sorusu
Yukarıdaki eş yükselti haritasında, yükseltileri aynı olan iki nokta hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere eş yükselti eğrileri denilmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi eş yükselti eğrilerinin özellikleri arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5test sorusu
İzohips yöntemi ile çizilen yukarıdaki haritada, aşağıdaki yer şekillerinden hangisi daha fazla bulunmaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Yalnızca izobat (eş derinlik) eğrilerinin kullanıldığı bir haritada en yüksek yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Bir dağın eteği ile zirvesi arasındaki yatay uzaklık kuzey yamacında 18 km iken, güney yamacında 9 km’dir.
Buna göre, dağın kuzey yamacında eğim yüzde 10 ise güney yamacında eğim yüzde kaçtır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıda, beş farklı yöreye ait yer şekilleri eş yükselti eğrileri ile gösterilmiştir.
test sorusu
Buna göre, hangi yöredeki K - L doğrultusunda yükselti farkı en fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Haritalarda izohips eğrilerinin seyrek geçtiği yerlerle ilgili olarak, aşağıdaki yargılardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10test sorusu
Yukarıdaki izohips haritasında işaretlenen noktalardan hangisinin yükseltisinin bilinmesi, izohipslerin kaç metre aralıkla çizildiği hakkında kesin bilgi verir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11İzohips eğrileriyle çizilmiş bir haritada, en içteki eğrinin yükseltisi az ise bu eğri aşağıdakilerden hangisini gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinde, izohipsler arasındaki uzaklık daha dardır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdaki haritada, eş yükselti eğrileri 125 metre aralıklarla çizilmiştir.
test sorusu
H noktası 375 metre yükseltide bulunduğuna göre, sırası ile X, Y ve Z noktalarının yükseltileri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Türkiye’nin izohips haritası çizildiğinde, aşağıdaki yörelerin hangisinde izohipsler daha seyrek çizilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: