Türkiye’de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testi Çöz 2

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdaki şehirlerden hangisinin mevsimlik olarak göç alma sebebi diğerlerinden farklıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Sanayi, ulaşım ve turizmin gelişmesine bağlı olarak sürekli göç alan, Türkiye nüfusunun %5,3’ünün ikamet ettiği İzmir 2016 yılında 4 milyon 223 bin 545 kişi ile ülkemizin en çok nüfusa sahip olan üçüncü ili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi İzmir’e doğru olan yoğun göçün doğurduğu olumsuz sonuçlar arasında gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdaki şehirlerden hangisinde görülen göçün sebebi tarımda makineleşme olamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Türkiye’de kırsal kesimlerden kentlere doğru olan yoğun göçü önlemek için;
I. kırsal kesimlerde konut sayısını artırmak,
II. tarıma dayalı sanayi kollarını kırsal alanlara kaydırmak,
III. kırsal kesimlerde modern tarım yöntemlerini yaygınlaştırmak
çözümlerinden hangilerinin geliştirildiği söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5İnsanların kırsal alanlardan şehirlere göç etmesinde kırsal alanların sahip olduğu itici faktörler ile şehirlerin sahip olduğu çekici faktörler, ekonomik ve sosyal kökenli göçlerin en önemli nedenleridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi itici faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de gerçekleşen iç göçlerle ilgili doğru bir bilgidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıdakilerden hangisi göç veren yerlerde gözlenen mekânsal sorunlardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Türkiye’de kırsal kesimlerden şehirlere doğru gerçekleşen yoğun göç, şehirlerde pek çok soruna neden olmaktadır.

Göç alan şehirlerle ilgili olarak,
I. Çarpık kentleşme vardır.
II. Altyapı hizmetleri yetersiz kalmaktadır.
III. Eğitim ve sağlık olanaklarında aksamalar vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıda verilen göç olayı, göç nedeni ve göç türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Bir ilin aldığı göç miktarı, verdiği göç miktarından fazlaysa net göç hızı pozitif, verdiği göç miktarı aldığı göç miktarından fazlaysa net göç hızı negatiftir.
Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde net göç hızının negatif olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdaki dört öğrenci Ankara’ya geliş nedenlerini anlatıyor.
Ali : Benim babam polis geçici görev için iki sene önce Malatya’dan geldik.
Veli : İzmir’deki evimiz selde yıkıldı, o yüzden Ankara’ya taşındık.
Ayşe : Biz aslen Selanikliyiz. Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan anlaşma sonucu dedem ve ailesi mübadele ile önce Bursa’ya daha sonra Ankara’ya gelmişler.
Fatma : Bizim köyümüz baraj inşaatı nedeniyle istimlak edildi, biz de Ankara’ya taşındık.
Buna göre hangi öğrencilerin Ankara’ya gelişinde doğal faktörler etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12I. NASA’da çalışan Türk bilim adamları beyin göçüne örnektir.
II. Kırsal kesimde temel ihtiyaçların karşılanamaması ve iş olanaklarının sınırlı olması insanları kentlere göç etmeye yöneltmiştir.
III. Göç veren yerlerde çarpık kentleşme yaşanır.
Göç olayına ilişkin yukarıda numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdaki yerlerin hangisinden yapılan göçler topoğrafik yapının dağlık olması ile açıklanamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada hangi ok yönünde gerçekleşen göçün daha fazla olması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Ülkemizden gerçekleşen beyin göçünün başlıca nedenleri arasında;
I. miras yoluyla tarım topraklarının parçalanması,
II. düşük ücret,
III. alanında iş bulamama,
IV. verimli çalışma koşullarından yoksunluk
durumlarından hangileri gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: