Atmosfer ve Özellikleri Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdakilerden hangisi, atmosfere ait özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Ekvator’dan kutuplara gidildikçe atmosfer kalınlığının azalması, aşağıdakilerden hangisiyle daha fazla ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Troposfer, yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için, deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça hava sıcaklığı düşer.
Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Atmosfer, Dünya’nın etrafını saran ve onun şeklini alan gaz tabakasıdır.
Aşağıdakilerin hangisinde atmosferin etkisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Yeryüzünü çepeçevre saran gaz tabakasına atmosfer adı verilir.
Atmosferin etkisi;
I. Gelgit olayı,
II. Yağışlar,
III. Bitkilerin büyümesi,
IV. Yer altı kaynaklarının oluşumu,
V. Cisimlerin gölgesinin tam karanlık olmaması
niceliklerinden hangilerinde yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Yerküre dışında atmosfer olmasaydı, aşağıdakilerden hangisi yanlış olurdu?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıdakilerden hangisi, Ay’da atmosfer olması durumunda gerçekleşmesi beklenen olaylardan biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Bütün iklim olayları atmosferin troposfer katında gerçekleşmektedir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9• Atmosferin 16. - 50. km ‘leri arasında bulunur.
• Bu katmanda yalnzca yatay hava hareketleri görülür.
• Bu katman içerisinde bulunan ozon tabakası, güneşten gelen ultraviyole ışınları için filtre görevi görür.
Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanının ismi nedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Troposfer katmanında yükseldikçe sıcaklık her 100 metrede 0,5 °C azalmaktadır.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerin hangisi gösterilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Karbondioksit miktarı karalar üzerinde, deniz yüzeylerine oranla daha fazladır.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Atmosfer içerisinde bulunan su buharının tamamı troposfer katmanı içerisinde bulunmaktadır.
Bu durumun sonuçları arasında;
I. İklim olaylarının yalnızca troposferde yaşanması,
II. Troposferde yükseldikçe sıcaklığın azalması,
III. Troposferde alçaldıkça basıncın artması
verilenlerin hangileri gösterilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13I. Atmosfer içerisinde yükseldikçe sıcaklık sürekli azalmaktadır.
II. Ekonomik faaliyetlerin büyük çoğunluğu atmosfer içerisinde yapılmaktadır.
III. Atmosfer içerisinde gaz moleküllerinin dışında partikül maddeler de bulunmaktadır.
Hava küre hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Yeryüzüne ulaşan ultraviyole ışınlarında artış görülmesi bazı sorunlara neden olmaktadır.
Bu sorunlar arasında aşağıdakilerin hangisi gösterilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Atmosferin içerdiği gazlardan bazılarının atmosfer içerisindeki oranı değişmez.
Aşağıdakilerden hangisi bu gazlara örnek olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: