Türkiye’de Yerleşmeler Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada köye bağlı yerleşme birimlerinden hangisinin yaygın olarak bulunduğu yer yanlış verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Türkiye, geçici kırsal yerleşmeler bakımından çeşitlilik göstermektedir. Bu yerleşmelerdeki yaygın ekonomik faaliyet türü; hayvancılık bazen de tarım olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür geçici yerleşmelerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Her ikisi de aynı bölümde yer almasına karşılık, Trabzon kentinin Gümüşhane kentine göre gelişmişlik düzeyinin daha fazla olmasında;
I. Trabzon’un, Trabzon-İran transit ticaret yolunun başlangıcında yer alması,
II. Trabzon’un önemli ve büyük bir limana sahip olması,
III. Trabzon-Sarp arasında yer alan sahil yolunun, doğu-
batı yönünde kıyı boyu yerleşmelerini birbirine bağlaması özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4• Trakya, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da yaygındır.
• Bir veya birkaç ev, ambar ve tarım arazisinden oluşan yerleşmelerdir.
• Bazılarında hayvancılık, bazılarında tarım, bazılarında ise her iki faaliyet birlikte yapılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen köy idari alanındaki kır yerleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada numaralanan şehirlerden hangisinde madencilik fonksiyonu ön plandadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Divan yerleşmelerine ülkemizde en sık rastlanan yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Karadeniz’de ormanların geniş alan kaplaması ve kendini yenileyebilmesi, kırsal bölgelerdeki meskenlerin genellikle ahşap yapıda olmasını sağlamıştır. Doğal bitki örtüsünün büyük oranda tahrip edildiği iç bölgelerimizde saman, su, toprak karıştırılarak elde edilen ve kerpiç adı verilen malzemeyle yapılan evler görülür. Doğal bitki örtüsünün çok zayıf olduğu Güneydoğu Anadolu’da tamamen topraktan yapılan meskenlere rastlanır. Akdeniz’de kalkerin, Ege’de metamorfik taşların, Erzurum, Kars ve Nevşehir çevresinde volkanik taşların yaygın olması, bu alanlarda taştan yapılan kırsal meskenlerin yaygın olmasına neden olmuştur.

Bu durum, kırsal kesimlerin;
I. jeolojik yapı,
II. iklim şartları,
III. doğal bitki örtüsü
özelliklerinden hangileri bakımından farklı olmasından kaynaklanır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9I. Geçici köy altı yerleşmeleridir.
II. Ekonomik faaliyet hayvancılıktır.
III. Marmara Bölgesi’nde yaygındır.
IV. Çoğunlukla yazın kullanılır.
V. Doğu Anadolu başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu’da da görülür.
Yukarıdakilerden hangisi köy altı yerleşmelerinden biri olan komlar için doğru bir bilgi değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Köye bağlı yerleşme birimleri içinde en yaygın olanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11• Polatlı
• Çorlu
• Gölcük
• Sarıkamış
Yukarıdaki şehirlerin büyümesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12• Bulunduğu bölgenin en gelişmiş şehridir.
• Bulunduğu bölgenin batısında yer alan ve sanayisiyle ön plana çıkmış bir merkezdir.
• Dokuma, tekstil ve konfeksiyon, elektrik ve elektronik gibi sanayi kolları şehrin gelişmesinde etkili olmaktadır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13• Tarsus
• Söke
• İnegöl
• Nazilli
Yukarıda verilen şehirler hangi benzer özelliklerinin ön plana çıkmasıyla gelişme göstermiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdaki şehirlerden hangisi diğerlerinden farklı bir fonksiyonel özelliğe sahiptir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşmenin şehir sayılmasında bir ölçüt olamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: