Türkiye’nin İklimi Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Nisan ayında İzmir’den Kars’a giden bir kişi İzmir'de yazı andıran bir gün yaşarken, Kars’ta karların henüz erimediğini görmüştür.
Bu gözleme dayanarak İzmir ile Kars arasında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde kıyı ile iç kesimler arasında belirgin iklim farklılıkları görülür.

Coğrafya test sorusu

Buna göre, yukarıdaki harita üzerinde gösterilen oklar yönünde hareket edildiğinde, hangisinde kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim farklılığı diğerleri kadar belirgin değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3I. Asor
II. Basra
III. İzlanda
IV. Sibirya
Yukarıda Türkiye iklimini etkileyen basınç merkezleri verilmiştir.
Bu basınç merkezlerinden hangilerinin oluşmasında daha çok termik faktörler etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sıcaklığın dağılımında, yükseltinin etkisine örnek olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5


Coğrafya test sorusu
Türkiye’nin güneyinde sıcaklıklar yüksek, kuzeyinde ise düşüktür.
Yukarıdaki haritada ocak ayı sıcaklık ortalamaları verilen merkezlerden hangilerinin arasındaki sıcaklık farkı yukarıda sözü edilen duruma ters düşer?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Türkiye’de kışın bazı dönemlerde hava sıcaklığın mevsim normallerinin altına düşmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Yıllık yağış miktarı Iğdır’da 272 mm, Kars’ta 534 mm’dir.
Yağış miktarının Kars’ta daha fazla olması bu yörenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Türkiye’de aşağıdaki merkezlerden hangisinde yaz yağış oranı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Türkiye’de orman üst sınırının dağların güney yamaçlarında kuzey yamaçlarına göre daha yüksekte olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada işaretli merkezler, yıllık yağış miktarı fazla olandan az olana doğru aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada taralı alanlardan hangisinde yağışın yıl içindeki dağılımı daha düzenlidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Türkiye’de yağışların arttığı yıllarda aşağıdakilerden hangisinde artış olması beklenmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Türkiye’nin gerçek ve indirgenmiş yıllık ortalama sıcaklık haritalarından yararlanılarak;
I. bir merkezin ortalama yükseltisi
II. bir merkezin yıllık sıcaklık farkı
III. merkezler arası yükselti farkı
bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada gösterilen I ve II numaralı alanların yağış miktarlarının farklı olmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Türkiye'nin kuzey kıyılarında görülen Karadeniz iklimi ile güney kıyılarında görülen Akdeniz iklimi aşağıdakilerden hangisi bakımından benzerlik gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de az yağış alan yerlerden değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: