Sıcaklık Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1İklim elemanları içerisinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdaki izohips haritasında, eğriler 500 metre aralıkla çizilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Buna göre, yıl içinde günlük sıcaklık farkının sırayla en fazla olacağı nokta ile en az olacağı nokta aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Troposfer, yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için, deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça hava sıcaklığı düşer.
Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Yeryüzünün tamamının denizlerle kaplı olduğu varsayılırsa, yeryüzündeki sıcaklık dağılışının nasıl olması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdakilerden hangisi, enlemin sıcaklık dağılışı üzerindeki etkisini belirten örneklerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Yeryüzünde herhangi bir yerde birim alana düşen enerji miktarı, aşağıdakilerden hangisine daha çok bağlıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Denizler, Kuzey Yarım Küre’nin % 61 ’ini, Güney Yarım Küre’nin % 81’ini kaplar.
Denizlerin Güney Yarım Küre’de daha çok yer kaplaması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdaki okyanus akıntılarından hangisi, geçtiği yerin sıcaklığını azaltıcı bir etkiye sahip değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdakilerden hangisi, güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısını etkilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıda dünya temmuz ayı indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Yalnızca bu haritadaki bilgilere bakılarak, temmuz ayında sıcaklığın dağılışı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11• Karalar denizlere göre daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur.
• Karalar denizlere göre daha fazla ısınır ve daha fazla soğur.

Bu durum;
I. Karalarla denizlerin en sıcak dönemleri arasında yaklaşık bir aylık fark olması,
II. Denize yakın yerlerde nem oranı ve yağış miktarının fazla olması,
III. Denizden esen rüzgârların yazın serinletici kışın ılıtıcı etki yapması
özelliklerinden hangilerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıda dünya yıllık izoterm haritası verilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Aşağıdakilerden hangisi bu haritadan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Deniz seviyesinden yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede yaklaşık 1 °C azalır.
Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki şekilde gösterilen A noktasında sıcaklık 22 °C, B noktasında ise 15 °C dir. Buna göre, B noktasının yükseltisi kaç metredir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Coğrafya test sorusu
Yukarıda iki kentin aylık ortalama sıcaklık grafiği verilmiştir.
Bu iki merkez için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15I. Enlem
II. Nemlilik
III. Rüzgârlar
IV. Atmosfer basıncı
Bir merkezdeki yıllık sıcaklık farkı üzerinde, yukarıda verilenlerden hangileri daha çok etkilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16


Coğrafya test sorusu
Yukarıda verilen yörenin izoterm haritasından yararlanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: