Yerşekilleri ve Kayaçlar Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 110. sınıf öğrencisi olan Yeliz, sınıf arkadaşları ile ders çalışırken kayaçların magmatik, tortul ve metamorfik olmak üzere üç gruba ayrıldığı dile getirmiştir.
Buna göre, Yeliz aşağıdaki kayaç türlerinden hangisinin diğerlerinden farklı bir oluşuma sahip olduğunu söylerse hata yapmamış olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2‘’Ankara çevresinde III. zamanda başlayan volkanik faaliyetler, IV. Zamana kadar devam etmiştir.’’
Yukarıdaki bilgiyi veren bir jeolog tezini kanıtlamak amacıyla, aşağıdaki kayaçlardan hangisinin Ankara’da yaygın olarak görülmesini örnek verir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Bir denizci seyir defterine ‘’Bulunduğumuz yerde kıyıda çok sayıda adacık görülüyor. Adalardan pek çoğunda kızgın magma ve gaz çıkışları görülüyor. Zaman zaman oluşan sarsıntılar denizde dalgalara yol açıyor. Burada arazi genellikle koyu renkli kayaçlarla kaplı. Kıyıya yanaşamıyoruz.’’ demiştir.
Denizcinin gittiği yerde aşağıda verilen kayaç türlerinden hangisi görülüyor olabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Kayaçların sertlik derecelerine ve yapılarındaki mineral çeşitlerine göre ilk çağdan bu yana insanların yaşamında önemli bir yere sahip olmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, insanların kayaçları kullanma alanlarına örnek olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Yer şekillerinin oluşumunda kayaçların yapı, doku ve bileşimleri oldukça önemlidir.
Buna göre aşağıda verilen kayaçlardan hangilerinin bulunduğu arazilerde yer şekilleri belirgin ve yüksek değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Mağaraların tavanındaki sarkıtlar, tabanındaki dikitler ve bunların birleşmesiyle oluşan sütunlar aşağıdaki taş gruplarından hangisine örnektir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Andezit, bazalt, granit kayaçlarının yaygın olduğu bir yöre için;
I. Bitki örtüsü cılızdır.
II. Yağış miktarı fazladır.
III. Volkanizma etkili olmuştur.
IV. Kuzey Yarım Küre’dedir.
V. Toprağı verimsizdir.
yargılarından hangisi, kesin olarak söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8‘’Yeryüzünün milyonlarca yıl süren kıvrılma esnasında yaşanan olaylar, kayaçların kıvrılma özelliklerini yitirmesine yol açar. Bu tip arazilere ‘’masif’’ adı verilir. Masif arazilerde yaygın kaya türleri bulunmaktadır.
Masif alanlarda aşağıdaki kaya türlerinden hangisinin yaygın olarak bulunması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Bir kayaç başka bir kayacı ya çizer ya da çizilir. Bu çizilme durum sertlik derecelerini belli eder.
Aşağıdaki kayaçlardan hangisi bütün diğer kayaçlar tarafından kolaylıkla çizilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Doğada var olan kayaçların minerallerini, kimyasal bileşimlerini, yapı ve dokularını ve doğada bulunuş şekillerini ortaya koyarak kayaçları tanımayı, sınıflamayı hedefleyen bir bilim dalıdır.
Paragrafta özellikleri anlatılan, kayaç bilimi olarak da adlandırılan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin canlıların geçmişi ile ilgili daha fazla bilgi vermesi beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıda püskürük kayaçlarla ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdakilerden hangisi, magmanın yavaş yavaş soğuyup katılaşmasıyla oluşan kayaçlara örnek gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Volkanların faaliyetleri sırasında yerin derinliklerindeki magmanın yeryüzüne çıkışı esnasında oluşan gazların neden oldukları patlamalarla, volkanik depremlerin meydana geldiği bilinmektedir.
Aşağıda verilen kayaçlardan hangisinin bulunduğu alanlarda bu tür deprem olma olasılığı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin, şiddetli buharlaşmanın etkisiyle göl tabanlarında ve körfezlerde oluştuğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: