Anadolu’nun Kültürel Özellikleri Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Anadolu Yarımadası aşağıdaki medeniyetlerden hangisine ev sahipliği yapmamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Anadolu'nun önemli göç ve ticaret yolları üzerinde bulunmasının aşağıdaki durumlardan hangisine neden olduğu söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3I. Selçuklu Medeniyeti
II. Bizans Medeniyeti
III. Mısır Medeniyeti
IV. Hitit Medeniyeti
Yukarıdaki medeniyetlerden hangileri Anadolu topraklarında kurulmamışlardır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Anadolu'yu diğer Akdeniz ülkelerinden ayıran en büyük özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi ile Anadolu’da kurulan medeniyetler arasında herhangi bir etkileşimden bahsedilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Medeniyet belirli bir insan topluluğunun belirli bir coğrafya ya da belli zaman diliminde ortaya koyduğu değerler olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıda verilen eserlerden hangisi Anadolu'da kendini gösteren medeniyetlere ait bir değer değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Anadolu tarihin her döneminde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.
Buna göre Anadolu'nun medeniyetler merkezi olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8I. Ticaret
II. Ulaşım
III. Tarım
IV. Hayvancılık
Baharat yolu, İpek yolu, Kral yolu gibi yolların Anadolu'dan geçmesi Anadolu'da yukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangilerinin gelişmiş olduğunu gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Güzel atlar ülkesi anlamına gelen Kapadokya'da yer alan peribacaları eşsiz güzellik sergilemektedir. Kiliseler ve yerleşim alanları ile ortaya çıkan Anadolu'ya özgü mimari özellik taşıyan tarihi alanlar bu eşsiz güzelliğe anlam katmaktadır.
Buna göre Kapadokya aşağıdaki illerimizin hangisinin sınırları içerisinde daha geniş bir yer kaplar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Son yıllarda aşağıdaki alanların hangisinde yapılan arkeolojik kazılar uygarlığın sanıldığı gibi Filistin ya da Mezopotamya'da değil de Anadolu'da doğduğunu göstermektedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Anadolu'nun "Medeniyetler Beşiği Olan Topraklar" olarak adlandırılmasında aşağıdakilerden hangisinin payı diğerlerinden daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Türkiye'nin farklı medeniyetlere beşiklik etmesi nedeniyle ülkemizde birçok farklı medeniyete ait eserler, heykeller, yapıtlar bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi günümüze daha yakın bir zamanda meydana getirilmiş eserlerden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Türkiye, Eski dünya karaları olarak adlandırılan Asya, Avrupa ve Afrika'nın birbirine yaklaştığı alanda, eski medeniyetlerin beşiği Akdeniz Havzası içinde yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bugünkü Türkiye toprakları üzerinde kurulmuş eski medeniyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Osman, Faruk ve Beyza adlı öğrenciler Coğrafya dersinde 'Medeniyetlerin Merkezi Türkiye" konusu ile ilgili sunum yaparken aşağıdaki bilgileri vermişlerdir.

Osman: Türkiye'nin büyük bir kısmı, Asya Kıtası'nın güneybatı ucunda, Anadolu Yarımadası üzerinde yer alır.
Faruk: Anadolu'ya gelen eski kavimler yüzey şekillerinin engebeli olması nedeniyle Anadolu'nun bir kısmına, sadece doğusuna ya da batısına yerleşmek zorunda kalmışlardır. Türkler ise Anadolu'ya geldikten kısa bir süre sonra Anadolu'nun tamamına hâkim olmuşlar ve bu parçalı yapıya son vermişlerdir.
Beyza: Tarih çağlarında Anadolu Yarımadası'nın güneyinde Truva, Hitit, Bizans gibi medeniyetler yaşamış ve bu medeniyetler Türkler tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgilerde yanlışlıklar vardır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu'da kurulmamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: