Sıcaklık Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1



Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedenidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2



Atmosfer içindeki nem, sıcaklık üzerinde düzenleyici bir etkiye sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi, nemin sıcaklık üzerindeki etkisini en iyi açıklar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3



Deniz ve okyanuslar güneşten gelen enerjinin bir kısmını tutarak depolar. Bu nedenle de geç ısınır, geç soğur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklayan bir örnektir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4



Aşağıdakilerden hangisi, yükseltiye bağlı olarak sıcaklığın değişmesine örnek gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5



Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık enlem ilişkisi ile açıklanamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6



1600 m yükseltideki bir merkezde gerçek sıcaklık -10°C dir. Bu merkezin deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç °C’dir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7



Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin etkisinden söz edilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8



Kuzey Yarım Küre’nin yıllık sıcaklık ortalamasının Güney Yarım Küre’ye göre daha yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9



Tarım ürünlerinin Kuzey Yarım Küre’de dağların güneye bakan yamaçlarında kuzeye bakan yamaçlarına göre erken olgunlaşmasında aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili olmaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10



Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın düzenli bir şekilde azalmasını engelleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11



Aşağıdakilerden hangisi okyanuslardaki sıcak su akıntılarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12



Aşağıdakilerden hangisi kara ve denizlerin farklı ısınmasının bir sonucudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13



Aşağıdakilerden hangisi, Güneş’e dönük yamaçlarda gözlenen bir durum değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14



Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzünde sıcaklığın enleme göre değiştiğine bir örnektir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: