Rüzgarlar Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki harita üzerinde numaralandırılan rüzgârlardan hangisi, sıcaklığı artırıcı yönde etki yapmaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin etkilediği alan daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Mevsimlik rüzgârlar, termik basınç koşullarındaki değişmelere bağlı olarak yıl içinde karalar ile denizler arasında eser.
Buna göre, mevsimlik rüzgârlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Yerel rüzgârlar, dar alanlarda etkili olan, esiş süreleri kısa, etki alanları dar olan basınçların oluşturduğu rüzgârlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, yerel rüzgârlara örnek olarak verilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Bazı rüzgârlar estikleri bölgelerin sıcaklıklarını yükseltirlerken, bazıları ise düşürürler.
Buna göre, aşağıda verilen rüzgârlardan hangisi estiği bölgenin sıcaklığım her zaman düşürmektedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Yeryüzünde genel hava dolaşımının yanısıra, yerel basınç koşullarındaki değişmelere bağlı olarak gün içinde karalar ve denizler arasında da rüzgârlar eser.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu rüzgârlardan biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıdaki şekilde, bir basınç merkezi ile bu merkezden doğan rüzgârlar numaralandırılarak gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Bu şekildeki bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Meltem rüzgârları ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Bir bölgede rüzgârın esmeyip havanın durgun geçmesi için, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmelidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdakilerden hangisi rüzgârların hızını etkileyen faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Hava kütleleri arasındaki basınç farkından dolayı, havanın bir yerden diğerine hareket etmesine rüzgâr denir. Rüzgârlar bir taraftan sıcaklık dağılışı üzerinde etkili olurken diğer taraftan da kıyılar ile kurak ve yarı kurak bölgelerin şekillenmesinde etkili olmaktadır.
Bu parçaya göre, rüzgârlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki şekilde esiş yönleri oklarla gösterilen rüzgârlardan hangileri gittikleri yerlerin sıcaklığını artırıcı etkide bulunur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13I. Yıl içerisinde yön değiştirir.
II. Orta kuşak karalarının batı kıyılarına bol yağış bırakır.
III. Yazın denizden karaya, kışın karadan denize doğru eser.
IV. 30° enlemlerindeki yüksek basınç alanlarından 60° enlemlerindeki alçak basınç alanlarına doğru eser.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri batı rüzgârlarına aittir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Rüzgârlar oluştukları ortamın özelliğine ve etki süresine göre gittikleri yerlerin iklim şartları üzerinde etkili olmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki rüzgârlardan hangisi etkili olduğu yerlerde iklim özelliklerinin oluşmasında temel etkenlerden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15I. Basınç farkı
II. Dünya’nın günlük hareketi
III. Yer şekillerinin uzanış yönü
IV. Basınç merkezleri arası uzaklık
Yukarıda verilen faktörlerden hangileri rüzgârın yönünü etkilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: