Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1- Güneş doğuda önce doğmaktadır.
- Güneş batıda sonra doğmaktadır.
- Batıda yerel saat her zaman geridir.
- Doğuda yerel saat her zaman ileridir.
Yukarıdaki olayların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2I. Sürekli rüzgârların yönlerinde sapmalar olması
II. Dinamik basınç kuşaklarının oluşumu
III. Sıcaklığın enleme göre değişimi
IV. Matematik iklim kuşaklarının oluşumu
Yukarıda verilenlerden hangileri, Yer’in kendi ekseni etrafındaki hareketinden etkilenmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın kendi ekseni çevresindeki hareketinin sonucudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş yönü şimdikinin tam tersi olsaydı;
I. Batıda Güneş daha erken batardı,
II. Doğuda yerel saat daha geri olurdu,
III. Boylamlar arasındaki uzaklık eşit olurdu,
IV. Güneş Ekvator’da daha hızlı doğar ve batardı
niceliklerinden hangileri gerçekleşmezdi?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6- Batıdaki bir yerin yerel saatinin, doğudaki bir yerden daha geride olması
- Sürekli rüzgârların Kuzey Yarım Küre'de sağa, Güney Yarım Küre’de sola sapması
Bu bilgilerin doğruluğu, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşünün sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Güneş, ufuk düzleminde doğudan doğup batıdan batar. Güneş’in doğup batması sırasında gökyüzünde en tepe noktaya gelmesine göre yerel saat ayarı yapılır. Güneş en tepe noktada olduğu an yerel saat 12.00’yi gösterir.
Yukarıda verilen bilgilere göre, yerel saati aşağıdakilerden hangisi belirler?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Dünya’nın çizgisel hızı azaldıkça, Güneş'in doğuşu ve batışı sırasında geçen süre artar.
test sorusu
Buna göre, yukarıda coğrafi koordinatları verilen merkezlerin hangisinde, Güneş’in doğuşu ve batışı sırasında geçen sürenin en fazla olması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11test sorusu
Şekilde numaralandırılarak verilen noktaların hangileri Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak oluşan dinamik basınç kuşakları üzerindedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Dünya günlük hareketini batıdan doğuya doğru tamamlar.
Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda Dünya’nın günlük hareketinin yönü etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Dünya üzerinde herhangi bir noktaya Güneş ışınlarının geliş açısı gün içinde farklılık gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14test sorusu
Dünya’nın günlük hareketinin yönü doğudan batıya doğru olsaydı, harita üzerinde verilen noktalardan hangisinde Güneş’in daha erken doğması beklenirdi?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: