Türkiye’de İç Kuvvetler Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Türkiye’nin bugünkü jeomorfolojik görünümünü kazanmasında, aşağıda verilen kuvvetlerden hangisi daha etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Bolu, Kütahya ve Denizli yörelerinde depremler çok şiddetli ve sık görülürken Konya, Şanlıurfa ve Mardin yörelerinde az şiddetli ve seyrek görülür.
Bu durum, yörelerin hangi bakımdan farklı olmalarıyla açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Türkiye’nin yer altı kaynakları bakımından zengin bir potansiyele sahip olması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de kırık (fay) hatlarının bulunduğuna en güçlü bir kanıttır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de epirojenik hareketlerin görüldüğüne kanıttır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıda, dağ oluşum şekillerinden biri gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Buna göre, aşağıdaki dağlardan hangisinin oluşumu bu şekilde değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Türkiye'de, dördüncü jeolojik zamandaki merkezi püskürmeler, tek yanardağların oluşumunu sağlamıştır. Bu volkanik dağlar, özellikle İç Anadolu, Batı Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yeryüzünün şekillenmesinde bir hayli etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edilen türde dağlardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Orojenik hareketler sırasında bazı tortul tabakalar kıvrılamayacak kadar sert ise kırılır. Kırılma sonucunda alçakta kalan yerlere graben denir.
Buna göre, Türkiye’de bulunan aşağıdaki ovalardan hangisi bir graben içine yerleşmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Türkiye yüz ölçümünün % 42’si birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Bununla beraber Türkiye’de deprem tehlikesinin olmadığı veya çok az olduğu yerler de vardır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu yerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Türkiye’de bulunan volkanik dağlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdaki şekilde, horstlar kırık dağları, grabenler ise tektonik ovaları göstermektedir.
Coğrafya test sorusu
Buna göre, Türkiye’deki horst ve grabenlere örnek verilecek olsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12


Coğrafya test sorusu
Depremlerin Türkiye’deki etki alanları göz önüne alındığında, haritadaki taralı yörelerin hangisinde deprem olasılığı en azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdakilerden hangisi Türkiye volkanizmasıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Osman öğretmen 10 - A sınıfının coğrafya dersinde: “Volkanların tepesindeki çukurlukların patlamalar ya da çökmelerle genişlemesi sonucunda kaldera adı verilen yer şekilleri oluşur.” dedikten sonra, öğrencilerinden buna bir örnek vermelerini istemiştir. Sınıfta öğretmenden söz alan öğrencilerden;
Nil: Uludağ,
Berkay: Kaçkar Dağı,
Ceren: Erciyes Dağı,
Kaan: Nemrut Dağı
Elif: Kaz Dağı cevaplarını vermiştir.

Buna göre, hangi öğrenci soruya doğru cevap vermiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Yerkabuğundaki basınç ve gerilmelere bağlı olarak, kıvrılma veya kırılmayla gerçekleşen yükselme hareketlerine orojenez denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin oluşumu orojenezle açıklanamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: