Toprak Örtüsü Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdaki topraklardan hangisinde olgun bir toprakta olması gereken tüm horizonlar (katlar) oluşmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Terra rossa topraklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3inşaat temellerinden çıkan toprakların bitkisel üretim açısından elverişsiz olması öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdakilerden hangisinde verilen toprakların ikisi de humus bakımından zengindir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5İntrazonal topraklarla ilgili olarak,
I. Oluşumlarında topoğrafya ve ana materyal etkilidir.
II. Topraktaki bütün horizonlar (katman) gelişmemiş olup genellikle A ve C horizonludur.
III. Verimli tarım alanlarını oluştururlar,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Sibirya, İskandinav Yarımadası ve Kuzey Avrupa ile Kuzey Amerika’nın kuzeyinde yaygın olan ve aşırı yıkanma sonucunda minerallerin çoğu taşınmış olan toprak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Fiziksel çözülme olayı aşağıda verilen iklim tiplerinden hangisinin görüldüğü yerlerde fazla değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdakilerden hangisi, kimyasal çözünmenin yaygın olduğu yerlerin temel özelliğidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıda verilen yerlerin hangisinde toprak tabakası daha incedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Kahverengi ve kestane renkli step topraklarında tuz ve kireç birikiminin genelde fazla olması öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi azonal topraklarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıda verilen topraklardan hangisi bulunduğu yerin iklim özelliklerini yansıtmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Toprak oluşumunun süresi, ana kayanın direncine ve iklim şartlarına göre değişir.
Coğrafya test sorusu
Buna göre, ana kayanın direnci dikkate alınmazsa, yukarıdaki haritada gösterilen yerlerden hangisinde toprak oluşumunun daha hızlı olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14


Coğrafya test sorusu
Doğal koşulları göz önüne alınırsa, yukarıdaki haritada gösterilen numaralı yerlerin hangisinde mekanik çözülmenin daha yaygın olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Dönenceler ile 30° enlemleri arasındaki yerlerde ve Orta Kuşak karalarının iç kesimlerindeki dağlarla çevrili denize uzak bazı yerlerde çöl toprakları bulunur.
Coğrafya test sorusu
Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen numaralı yerlerden hangisinde çöl toprakları bulunmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Dışa akışın iyi olmadığı, suların biriktiği bataklık alanlar ile taban suyu seviyesinin yüksek olduğu yerlerde aşağıdaki topraklardan hangisi oluşur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: