Ekosistemlerin İşleyişi Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1- Buharlaşma
- Yağış
- Yüzeysel akış
- Terleme

Yukarıda verilenler, aşağıdaki olaylardan hangisinin aşamalarıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdaki ekosistemlerden hangisi daha büyüktür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Yoğuşma olayı üzerinde etkili olan havadaki tuz kristallerine aerosol adı verilir.
Buna göre, atmosfere en fazla aerosol aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün aşamalarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Okyanuslardaki bitki ve hayvan türlerinin çoğunun 100 metre derinliğe kadar olan sahada yaşaması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdakilerden hangisi, ekosistemin tanımıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Sıcaklık
II. Bitkiler
III. Karbondioksit
IV. Mikroorganizmalar

Yukarıdakilerden hangileri, ekosistemi oluşturan cansız öğelerdendir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Su moleküllerinin litosfer, hidrosfer ve atmosfer arasındaki hareketine su döngüsü denir.

Su moleküllerinin bu hareketinde;
I. güneş enerjisi,
II. yerçekimi,
III. magmadaki koveksiyonel akıntılar
gibi etmenlerden hangileri etkili olmaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdakilerden hangisi, Dünya ekosisteminin en karmaşık ve zengin beslenme alanlarındandır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Akarsuların denize döküldüğü kesimlerdeki canlı türü çeşitliliğinin fazla olması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Yeryüzündeki ısının bölgeler arasında dağıtılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12I. Biyosfer
II. Hidrosfer
III. Barisfer
IV. Astenosfer

Yukarıda verilenlerden hangileri, Dünya ekosistemini oluşturan unsurlardandır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13I. Bataklıklar
II. Denizler
III. Okyanuslar
IV. Göller

Yukarıda verilenlerden hangileri karasal su ekosistemleri içinde yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: