Türkiye’de Doğal Kaynak-Ekonomi İlişkisi Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin Türkiye'de kullanımı daha yaygındır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi kullanıldığında tükenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Yer altından çıkan su ve su buharından elde edilen enerjiye jeotermal enerji denir.
Buna göre aşağıda verilen merkezlerden hangisinde jeotermal enerji elde edilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4– Bitmez, tükenmez hem temiz hem de ucuz bir enerjidir.
– Sera gazı üretmedikleri için çevreye olumsuz etkileri en az seviyededir.
– Çalışan ilk santralimiz Alaçatı'da (Çeşme - İzmir) kurulmuştur.
Yukarıda özellikleri verilen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5– Uğruna savaşların çıktığı enerji kaynağıdır.
– Türkiye'nin şanslı olduğu tükenmeyen enerji kaynağıdır.
– Canlı atıklarına dayalı enerji üretimidir.
– Uranyum ve toryumdan sağlanan enerji kaynağıdır.
Yukarıda özellikleri verilen enerji kaynakları aşağıda verilenlerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Uranyum ve toryum gibi radyoaktif minerallerden elde edilen nükleer enerji için;
I. Uranyum ve toryum rezervleri ile ilgili araştırmalar devlet eliyle yürütülür,
II. Nükleer santrallerden elektrik elde edilmesi diğer enerji kaynaklarına göre daha pahalıdır,
III. Türkiye uranyum yatakları bakımından dünyada 2. sırada yer alır.
IV. Günümüzde Türkiye'de nükleer enerji kullanılmamaktadır.
yargılarından hangileri söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Menteşe yöresi kıyıları
II. Doğu Karadeniz kıyıları
III. Antalya Körfezi çevreleri
IV. Kastamonu - Sinop çevresi
Yukarıda verilen yerlerden hangilerinde güneş enerjisinden yararlanma olanağı diğerlerine göre daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8"Bir ülke enerji ihtiyacını öncelikle kendi doğal kaynaklarından karşılamalıdır." diyen bir kişinin Türkiye'de aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisini önermesi beklenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Dünya ülkeleri fosil yakıtların çevreye verdiği zararı en aza indirmek için alternatif enerji kaynaklarına yönelmiştir.
Buna göre aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi Türkiye için alternatif bir kaynak değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Biyolojik her türlü atıktan veya bitkilerden elde edilebilecek olan enerjiye genel olarak biyoenerji denir. Biyoenerjinin; biyokütle enerjisi, biyogaz ve biyodizel gibi çeşitli şekillerde kullanım biçimleri vardır.
Buna göre aşağıda verilen bitkilerden hangisinden biyodizel elde edilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Türkiye Avrupa'da Rusya Fedarasyonu ve Norveç'ten sonra su gücü potansiyeli bakımından üçüncü sırada yer alır.
Buna göre aşağıdaki santrallerden hangisi su gücü ile çalışmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Türkiye'de aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisinden elde edilen elektriğin diğerlerinden daha pahalı olması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13I. Jeotermal
II. Petrol
III. Doğal gaz
IV. Biyokütle
Yukarıdaki kaynaklara bağlı bir santral kurulduğunda hangilerinin çıkarım alanlarına yakın olması zorunludur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14I. Linyit
II. Petrol
III. Radyoaktif mineraller
Yukarıdaki yer altı zenginliklerinden hangilerinden enerji elde edilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: