Yerleşme Doku ve Tipleri Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Yerleşme bölgesini oluşturan konutların dağılışı, yerleşme dokusunu oluşturur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, yerleşme dokularından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdaki Avrupa ülkelerinin hangisinde, sanayi şehirleri yaygın olarak bulunmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Kırsal kesimlerdeki evlerin toplu ya da dağınık olmasında;
I. idari yapı,
II. yer şekilleri,
III. su kaynakları,
IV. nüfusun yaş durumu
gibi faktörlerden hangileri etkilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdakilerden hangisi, köy altı yerleşmelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Avrupa Kıtası’nda yer alan liman şehirleri arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Tokyo, Londra, New York, Buenos Aires, Şanghay gibi şehirler Dünya’da Megakent olarak adlandırılan şehirlerdir.
Bu şehirlerin Megakent olarak nitelendirilmesi, aşağıdaki hangi ortak özelliklerinin sonucudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7- Amazon Havzası’nda, konut yapımında ahşap malzeme kullanılması
- Afrika Kıtası’nın kuzey kesimlerinde kerpiçten yapılmış evlerin yaygın olması
- Japonya’da taş evlerin yaygın olması
Yukarıdaki gözlemler, konut yapımında kullanılan malzemeler üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğunu gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdaki ülkelerin hangisinde, köy altı yerleşmelerinin daha yaygın olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdakilerden hangisinin kırsal alanlarında, konutların yapı malzemesi olarak ağaç kullanımının daha az olması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdaki şehir yerleşmelerinden hangisi, kıyı boyunca kurulmamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Köy altı yerleşmelerinde;
I. tarım,
II. ormancılık,
III. hayvancılık,
IV. turizm,
V. sanayi
gibi ekonomik faaliyetlerin hangileri yaygın değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Kent yerleşmeleri, bazı özellikleriyle kır yerleşmelerinden ayrılırlar.
Buna göre, kentlerin kırsal yerleşim birimlerinden en belirgin farkı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Coğrafi koşullar ile o yerdeki konutlarda yaygın olarak kullanılan yapı malzemeleri arasında yakın bir ilişki vardır. Örneğin, bitki örtüsünün orman olduğu nemli yörelerde ahşap yapılar daha çok görülür.
Buna göre, aşağıda verilen yerlerin hangisinde ahşap kullanımının yaygın olması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Ticaret şehirleri, ticari faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı şehirlerdir. Genellikle ulaşımın kavşak noktalarında kurulmuşlardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ticaret şehirlerine örnek olarak verilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Haliçlerin yer aldığı kıyılarda kurulan kentler, liman kenti olarak gelişmişlerdir.
Bu genelleme, aşağıdaki liman kentlerinden hangisi için yapılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: