İnsan ve Doğa Etkileşimi Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1I. Avrasya Tüneli
II. Libya’daki yapay nehir projesi
III. Central Walley projesi
IV. Alp Viyadükleri
Yukarıda insanın doğal sistemler üzerindeki etkisine ait bazı projeler verilmiştir.
Bu projelerden hangilerinin ulaşım sistemlerine ait olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Küresel ısınma sonucunda doğal sistemlerde bazı değişimlerin olacağı tahmin edilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlere örnek olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Manş Tüneli hangi ülkeler arasında kara yolu ve demir yolu bağlantısını sağlamaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. Bataklıkların kurutulması
II. Kutuplardaki buzulların erimesi
III. Meral alanlarının genişlemesi
IV. Plantasyon ormanların artması
Yukarıda verilenlerden hangilerinin canlı türlerinin yaşam alanlarının daralmasına neden olması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıda verilenlerden hangisi ormanlık alanların tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıkması beklenmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinin beşeri faaliyetler üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha uzun sürede ortaya çıkmaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıdakilerden hangisinde insanın doğaya olan etkisine örnek olarak gösterilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8İsviçre’de kara ve demir yolu ulaşımının genellikle köprü, tünel ve viyadükler yapılarak sağlanması, İsviçre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini doğrular?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi’nden önceki dönemlerde insanların doğal sistemlerin işleyişine müdahalesinin az olmasının nedenlerinden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi'nin altından geçişi sağlayan Manş Tüneli 6 Mayıs 1994 tarihinde açıldı. Tünelin su altındaki bölümü 38 km'dir. Bu tünel, yeryüzünün en uzun su altı tünelidir. Tünelde trenler saatte 300 km’ye varan hızla yol almaktadır. Deniz yüzeyinin 91 m altında inşa edilen Manş Tüneli, aralarında yaklaşık 30 m mesafe bulunan iki demir yolu tüneli ile bunları birbirine bağlayan servis tünellerinden oluşmaktadır.
Yukarıdaki açıklamaya göre, Manş Tüneli’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11- Köprü
- Viyadük
- Tünel
Yukarıdaki beşerî unsurlar, hangi amaca yönelik olarak yapılmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12İnsanlar, ilk dönemlerden itibaren uzun bir süre yaşamlarını doğal sistemlerin işleyişi içinde kalarak sürdürmüş ve bu sürece pek müdahale etmemişlerdir.
Buna göre, insanların doğal sistemlere müdahalesi aşağıdaki olayların hangisinden sonra en fazla artmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: