Basınç Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdaki şekillerde, iki farklı basınç merkezindeki hava hareketleri gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Basınç merkezleriyle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdaki şekilde, yeryüzündeki bazı daimi basınç kuşakları gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Buna göre, numaralandırılmış yerlerin hangisinde olu şan basınç kuşakları dinamik kökenlidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Herhangi bir yerdeki atmosfer basıncının değişmesine neden olan bazı etkenler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu etkenlerden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Yeryüzündeki alçak ve yüksek basınç merkezleri dikkate alındığında, aşağıda basınçla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5


Coğrafya test sorusu
Yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hareketlerinin olduğu bilindiğine göre, yukarıdaki şekillerde gösterilen basınç merkezlerinden hangilerinde alçalıcı hava hareketlerinin olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6


Coğrafya test sorusu
Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki şekilde gösterilen basınç alanındaki hava hareketi, yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangisinde yıl boyunca görülür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Sıcaklık
II. Yükselti
III. Enlem
IV. Mevsim
V. Yerçekimi
Yukarıda verilenlerden hangileri bir yerde basıncın yıl içindeki değişiminde etkilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8I. Asya kıtasının iç kesimlerinde yaz mevsiminde oluşan alçak basınç
II. Ekvator'da yıl boyunca etkili olan alçak basınç
III. Büyük Sahra Çölü’nde yıl boyunca etkili olan yüksek basınç
IV. Kutuplarda yıl boyunca etkili olan yüksek basınç
Yukarıda verilen basınç alanlarından hangilerinin oluşumunda sıcaklığın etkisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9


Coğrafya test sorusu

Yukarıdaki şekilde gösterilen hava hareketinin görüldüğü yerde oluşan basınç merkezi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Coğrafya test sorusu

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10


Coğrafya test sorusu
Yukardaki şekilde bir basınç alanındaki hava hareketi gösterilmiştir.
Bu hava hareketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Atmosfer basıncının sıcaklığa bağlı olarak değiştiğine, aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdaki haritada, Kuzey Yarım Küre’deki bir yörenin basınç değerleri eş basınç eğrileriyle gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Bu yöreyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13I. Asor
II. İzlanda
III. Hawai
IV. Aleut
Yukarıda verilen basınç merkezlerinden hangileri yüksek basınç alanıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdaki izobar haritasında verilen yöre ile ilgili, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunamaz?
Coğrafya test sorusu

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: