Dünya’nın Şekli ve Sonuçları Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Dünya’nın Ekvator’dan şişkin, kutuplardan basık olan kendine özgü şekline Geoid denir.
Dünya geoid şekle sahip olmayıp tam bir küre şeklinde olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Dünya’nın kutuplardan basık Ekvator’dan şişkin olan kendine özgü şekline geoit adı verilmektedir.

Dünya’nın bu şekle sahip olmasının sonuçları arasında;
I. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından daha uzun olması,
II. atmosfer kalınlığının Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe artması,
III. Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasında kalan noktalara dik açıyla düşmesi
verilenlerin hangileri gösterilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Paralellerin boyları, Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe kısalır.
test sorusu
Buna göre aynı meridyen üzerinde verilen noktalardan oklar yönünde aynı anda, aynı hızla ve aynı yükseklikten harekete başlayan uçaklardan hangisi turunu daha önce tamamlar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Ekvator’a paralel olarak çizilen çizgilerin boyu Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe kısalmaktadır.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerin hangisi gösterilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Enlemin sıcaklık üzerindeki etkisine bağlı olarak Kuzey Yarım Küre’de kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı azaltırken, güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı arttırır.
test sorusu
Şekilde verilen numaralı rüzgarlardan hangisinin, gittiği yerin sıcaklığına etkisi yanlış verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Bir dağ yamacında karların erimeden yerde kalmaya başladığı sınıra kalıcı kar alt sınırı denilmektedir. Bu sınır enlem derecesine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda üç farklı dağ yamacına ait kalıcı kar alt sınırları gösterilmiştir.
test sorusu
Bu dağlar ile ilgili olarak,
I. B dağında gurup süresi diğerlerine göre daha uzundur.
II. A dağı Kuzey Yarım Küre’de bulunmaktadır.
III. Yıllık ortalama sıcaklık değeri en yüksek olan dağ C dağıdır.
verilenlerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşumunda Dünya’nın şekli etkili olmamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Dünya kutup noktalarından basık Ekvator’dan şişkin kendine özgü bir şekle sahiptir.
Bu durum aşağıda verilenlerden hangisinin nedeni olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır.
test sorusu
Şekilde verilen noktalardan Doğu yönünde 2222 km. yol gidildiğinde hangi noktada geçilen meridyen sayısı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Bir gözlemci güneşin doğuş ve batış anını gözlemlemek istemektedir.
test sorusu
Bu gözlemci haritada verilen yerlerin hangisine giderse daha uzun bir gözlem yapma imkânı bulur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11test sorusu
Dünya haritasında numaralandırılmış denizlerin, tuzluluk oranlarının az olandan çok olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Deniz ve akarsuların tuzluluk oranı Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalmaktadır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Ekvator’a eşit uzaklıktaki iki nokta için yalnızca enlem etkisi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar alt sınırının yükseltisi azalır.
test sorusu
Buna göre, haritada numaralandırılarak verilen noktalardan hangisinde kalıcı kar alt sınırının yükseltisi diğerlerine göre daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıda iki ayrı bölgenin koordinat değerleri verilmiştir.
test sorusu
Buna göre, verilen bölgeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Çizgisel hızın fazla olduğu yerlerde gurup ve tan süresi, çizgisel hızın az olduğu yerlere oranla daha kısadır.
Buna göre, aşağıda verilen paralellerden hangisinde gurup ve tan süresi daha uzundur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: