Yerleşmelerin Gelişimi Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Yerleşilebilen alanları sınırlandıran etkenler arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2İlk insanların, mağaraları yerleşim alanı olarak seçmesinde;
I. iklim koşulları,
II. yaban hayatın tehlikeleri,
III. mağaralarda maden bulunması
gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Kırsal kesimlerdeki evlerin toplu ya da dağınık olmasında;
I. idari yapı,
II. yer şekilleri,
III. su kaynakları,
IV. nüfusun yaş durumu
gibi faktörlerden hangileri etkilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıda, Dünya’nın en yüksek kenti ve bulunduğu ülke eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Sıcak ve nemli bölgelerde, insanlar yerleşim alanı olarak genellikle 1000 metrenin üzerindeki yerleri seçerlerken, ılıman ve soğuk iklim bölgelerinde ise 1000 metrenin altındaki yerleri yerleşim alanı olarak seçerler.

Coğrafya test sorusu

Buna göre, haritada numaralandırılan alanlardan hangilerinde alçak yerler seyrek nüfusludur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Dünya’da, iklim koşullarının elverişsizliği nedeniyle nüfus yoğunluğunun az olduğu yerler arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Rusya Federasyonumda yer alan Üst Nera şehri Dünya'nın en soğuk şehridir. Sıcaklıklar - 50, - 70 °C’ye kadar düşmektedir.

Buna rağmen, Üst Nera’da 10 000 civarında insan yaşaması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8- Yağışlı, ılıman ve düzlük alanlar ile verimli topraklar nüfusun yoğun olduğu yerlerdir.
- Kurak, soğuk ve çok sıcak atmosfer koşullarına sahip bölgeler ile dağlık ve engebeli bölgeler nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfusun daha seyrek olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Ticaret şehirleri, ticari faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı şehirlerdir. Genellikle ulaşımın kavşak noktalarında kurulmuşlardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ticaret şehirlerine örnek olarak verilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdakilerden hangisi, bir yerdeki nüfusun seyrek olmasına neden olan faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Kuzey Yarım Küre’deki dağların genelde güneye bakan yamaçları, Güney Yarım Küre’deki dağların genelde kuzeye bakan yamaçları yerleşmenin daha sık olduğu yerlerdir.

Buna göre;
I. Arjantin,
II. İspanya,
III. Güney Afrika Cumhuriyeti
gibi ülkelerin hangilerindeki dağların kuzeye bakan yamaçlarında yerleşmeler daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12I. Akarsu ağı sık olan yerler
II. Karstik araziye sahip yerler
III. Bitki örtüsü gür olan yerler
IV. Geniş düzlükleri olan yerler
V. Ulaşım ağı gelişmiş olan yerler
Yukarıdakilerden hangileri, yerleşmeye daha az elverişlidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Türkiye, Yunanistan, Romanya gibi ülkelerde, köy yerleşmeleri genellikle dağların güney eteklerinde kurulmuştur.
Bu durum, yerleşme ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi örneklendirir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzünde yerleşmelerin seyrek olduğu alanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: