Nüfus Politikaları Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1- Fransa
- İngiltere
- Almanya

Yukarıda verilen ülkelerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 219. yüzyılda nüfus bilimiyle uğraşan bilim adamları gelecek adına en büyük tehlike olarak aşağıdakilerden hangisini görmüşlerdir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızı düşük olan ülkelerin karşılaşabileceği sorunlardan biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. Yerleşme tipleri
II. Yer altı kaynaklarının dağılışı
III. Kişi başına düşen millî gelir
IV. Doğal kaynakların kullanımı

Yukarıda verilenlerden hangileri nüfus artışından etkilenmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Nüfus artış hızının en düşük olduğu kıta aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdakilerden hangisi, hızlı nüfus artışının sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Fransa’da nüfus artış hızının düşmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdaki ülkelerden hangisi, nüfus artış hızım azaltıcı politikalar izlemektedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Bir ülkede hızlı nüfus artışının sorun olmaması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Farklı nüfus politikaları izleyen ülkeler öncelikle aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklılık gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Nüfus artış hızım azaltmaya yönelik politikalar izleyen bir ülkenin nüfus piramidinde,
I. 0-4,
II. 40 - 44,
III. 75-79
yaş gruplarından hangilerinin oranında öncelikli olarak azalma beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdakilerden hangisi, gelişmekte olan ülkelerin öncelikle uygulaması gereken nüfus politikalarındandır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Japonya'nın nüfus artış hızının sürekli düşmesinde, aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Nüfus artış hızının düşük olması veya nüfusun azalması bazı ülkelerin varlığını ve geleceğini tehdit etmektedir.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi, yukarıda sözü edilen duruma örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdakilerden hangisi, az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşmesinin sonuçları arasında gösterilemez ?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Aşağıdaki numaralandırılmış nüfus piramitlerinden hangisi, son yıllarda nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar izleyen bir ülkeye ait olabilir?
test sorusu

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: