Nüfusun Özellikleri ve Önemi Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Avustralya'nın batı ve orta kesimleri yeryüzündeki en seyrek nüfuslu yerlerden biridir.
Bu duruma yol açan temel faktör aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Nüfus sayımlarının dünyadaki bütün ülkelerde aynı anda yapılmaması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Günümüz dünyasında nüfusu en az artan ülkelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. İklim koşulları
II. Ekonomik nedenli göçler
III. Nüfus yoğunluğu
Yukarıdakilerden hangileri bir yerdeki cinsiyet oranlarının değişmesinde etkili olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Dünya’nın seyrek nüfuslu bölgeleri arasında yer alan aşağıdaki yerlerden hangisinin az nüfuslanmasında sıcaklıkların düşüklüğü etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Bilim adamları, insanlık tarihi boyunca üç kez nüfus sıçraması döneminin yaşandığını düşünmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreçte gerçekleşen nüfus sıçramalarına neden olan olaylardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Dünya nüfusu yeryüzüne eşit dağılmamıştır. Bu eşitsizliğin ortaya çıkmasında doğal ve beşeri faktörler etkili olmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin, nüfusun yeryüzüne dağılışını etkileyen doğal etmenlerden biri olduğu söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Doğal ve beşerî faktörlere bağlı olarak dünyadaki bazı yerler sık bazı yerler ise seyrek nüfuslanmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen etkenlere bağlı olarak yoğun nüfuslu hale gelen bölgelere örnek gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Dünya nüfusuyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Nüfus miktarı az olduğu halde nüfus yoğunluğu çok fazla olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus yoğunluğunun fazla olmasında sanayileşmenin etkisi en çoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Bir ülkede nüfus artış hızını sorun haline getiren temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Nüfus sayımı; belirli bir zamanda bir ülke sınırları içindeki kişilere ilişkin, demografik, ekonomik, toplumsal verilerin toplanması, değerlendirilmesi işlemidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir ülkede yapılan nüfus sayımı sonrasında elde edilecek bilgilerden biri olamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgenin yoğun nüfuslu olmasına yol açan beşeri faktörlerden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15


Coğrafya test sorusu
Doğal koşulları göz önüne alınırsa, yukarıdaki haritada gösterilen numaralı bölgelerden hangisinde nüfus yoğunluğu en çoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: