Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdaki faktörlerden hangisi Türkiye'de tarım için en büyük etkiye sahiptir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdaki merkezlerden hangisinde tarımda makine kullanımı daha kolaydır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Türkiye'de tarım ürünlerinde görülen çeşitlilik aşağıda verilenlerden hangisi ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Türkiye'de tarımı etkileyen faktörler düşünüldüğünde hangisinin nüfusun dağılışına da etki ettiği söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Türkiye'de pamuk üretiminin yoğunlaştığı merkezlere aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Zeytin akdeniz ikliminin karakteristik bir bitkisidir.
Coğrafya test sorusu
Buna göre harita üzerinde gösterilen merkezlerden hangilerinde yapılan zeytin tarımının Türkiye ekonomisine katkısı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7– Turunçgil
– Muz
– Turfanda sebzecilik
Yukarıda verilen tarım faaliyetlerinin hepsinin bir arada gerçekleştirilebileceği il olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdaki merkezlerden hangileri doğal yetişme alanı olmamasına rağmen mısır üretiminde birinci sırada yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Türkiye'nin güneydoğusunda daha çok tahıl üretimi yapılırken son yıllarda sebze tarımı da yapılmaya başlanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin değişimi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdaki haritada zeytin tarımının yapıldığı, yapılabileceği ve yapılamadığı alanlar gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Buna göre, zeytin tarımının yapılabileceği yerin geniş olmasına rağmen yapılmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Ekim alanı az olmasına rağmen birim alandan fazla verim sağlanan bir yer için aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Türkiye'de sulama problemi tamamıyla ortadan kalkarsa aşağıdaki merkezlerden hangisinin üretiminde daha az değişim yaşanır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Tarımsal üretimde etkili olan faktörlerden biri de makineleşmedir. Makine kullanımı tarımsal üretimi artırır.
Coğrafya test sorusu
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen merkezlerden hangisinde tarımsal üretimde makineleşmenin payı daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi yağ sanayisinde kullanılmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin belirli bir tarım bölgesi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: