Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Türkiye'de tarımda iç kesimlerden kıyı kesimlere doğru gidildikçe aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretiminin arttığı söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Türkiye tarımıyla ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdaki grafiklerde beş farklı bölgenin ekim alanları ve tarımsal üretimdeki payları verilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Buna göre bölgelerden hangisinde ekstansif tarım uygulandığı söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. Elma
II. Buğday
III. Pamuk
IV. Mısır
Türkiye'nin iklim özellikleri düşünüldüğünde yukarıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin iç bölgelerde yetiştirilmesi daha zordur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Tarımda verim artışına yönelik aşağıda verilen önerilerden hangisinin birim alandan elde edilen verimi artıracağı söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Bazı tarım ürünleri hayvan yemi olarak kullanılmaktadır.
Buna göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin hayvancılığa bir katkısı bulunmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7– Lifleri dokuma endüstrisinin ham maddesidir.
– Özünden yağ elde edilir.
– Değerli kâğıt üretiminde kullanılır.
Yukarıdaki özellikleri sıralanan endüstri bitkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Akdeniz iklimine özgü olan turunçgiller Rize ve çevresinde de yetiştirilmektedir.
Buna göre bu ürünün Rize ve çevresinde yetişebilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdakilerden hangisi tarımı etkileyen beşerî kökenli faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Türkiye'de aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yaygın olduğu yörede yaz kuraklığı yaşanmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11I. Yağış miktarının yıllara göre değişiklik göstermesi
II. Ağacın genetik yapısına göre devirli ürün vermesi
III. Sıcaklık koşullarının yıllara göre değişiklik göstermesi
Yukarıdakilerden hangileri zeytin üretiminin yıllara göre dalgalanmalar göstermesinin nedenleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Türkiye'de bazı tarım ürünleri (pirinç, haşhaş, kenevir gibi...) yetiştiriciliği devlet kontrolünde yapılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarım ürünlerinin devlet kontrolünde yapılmasının nedenleri arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisinin aynı iklim bölgesinde doğal olarak yetişmesi beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Türkiye'de tarımın geliştirilmesi ve verimin artırılması için aşağıdakilerden hangisi gerekli çözüm olamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Türkiye'de;
– Kuru tarım yönteminin iç bölgelerde yaygın olması
– Buğday ve arpa tarımının yaygın olması
tarımla ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılması için yeterlidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: