İlk Kültür Merkezleri Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1I. And Dağları’nın eteklerinde kurulmuştur.
II. Coğrafi Keşifler’in başlamasına katkı sağlamışlardır.
III. Güneş’in hareketleri konusunda uzmanlaşmışlardır.
IV. Kâğıdın icadı, matbaanın bulunması gibi yenilikler bu uygarlık sayesinde Dünya’ya yayılmıştır.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri, İnka Uygarlığı’na ait değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2İlk kurulan medeniyetlerin büyük bölümünün orta kuşakta yer alması, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Güneydoğu Anadolu’dan başlayıp Basra Körfezi’ne kadar uzanan, Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Yeryüzündeki ilk medeniyetlerin doğmasında ve gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin belirleyici etkisi daha fazla olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Sabanın icat edilmesiyle birlikte, aşağıdaki madenlerin hangisi tarım faaliyetlerinde kullanılmaya başlanmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Buzul Çağı sonrasında, insanların avcılık ve toplayıcılıktan tarım toplumuna geçmesine neden olan en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Akdeniz kıyılarında denizci karakterli uygarlıkların kurulmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8- Sulama kanallarının inşa edilmesi
- Bataklıkların kurutulması
- Taşkın alüvyon birikintilerinin düzeltilmesi
Mezopotamya Uygarlığı’nda yürütülen yukarıdaki faaliyetler, aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9İnkalar, Büyük Okyanus kıyısına paralel uzanan And Dağları üzerinde 12.-16. yüzyıllar arasında yaşamış ve büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Bu bölge çok değişik iklim ve doğa koşullarını içermekteydi. İnkaların yaşadıkları And Dağları’nın batı kıyısında çöl ve vadiler yer alırken kuzeydoğu kesimleri tropikal yağmur ormanlarıyla kaplıydı.
Yukarıdaki açıklamada, İnka Medeniyetiyle ilgili;
I. hüküm sürdükleri dönem,
II. uygarlığın gelişmesine yaptıkları katkılar,
III. kurulduğu bölgenin coğrafi konumu,
IV. yürütülen başlıca ekonomik faaliyetler
gibi özelliklerden hangileriyle ilgili bilgi verilmemiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Mezopotamya Uygarlığı, Maya ve İnka uygarlıklarına göre daha fazla saldırıya uğramıştır.
Bu durum, Mezopotamya Uygarlığının aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11.................... medeniyetlerin ilk kurulduğu alanlardan biridir. Tarım alanlarının az olması, akarsuların varlığı, kıyılarında liman olmaya elverişli ada ve yarımadaların bulunması bu bölgede İyonya, Lidya, Yunan, Fenike ve Roma gibi birbirinden farklı medeniyetlerin kurulmasına neden olmuştur.
Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Güneş takvimi, ilk defa aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından kullanılmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Demiri ilk işleyen milletlerden biri de Orta Asya’daki Türklerdir. Demir ilk önce silah yapımında, daha sonra da araç gereç yapımında kullanılmıştır. Eski Türkler göç ettikçe oradaki halklara demiri ve onu işlemeyi öğretmişlerdir. Hititler demirden silah yapımında kendilerine özgü teknikler geliştirmişler ve çok daha sağlam silahlar yapmaya başlamışlardır.
Buna göre, demirden farklı teknikler kullanarak daha sağlam silahlar yapmaları, Hititlere aşağıdaki alanların hangisi bakımından avantaj sağlamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14İndus Nehri çevresinde kurulan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya Medeniyeti’nin çevresindeki uygarlıklara göre ekonomik açıdan daha zengin olmasının sonuçlarından biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: