Koordinat Sistemi Paralel ve Meridyenler Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1test sorusu
Yukarıda taralı olarak verilen bölgelerle ilgili olarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aralarında 60° lik boylam farkı olan iki merkez arasında kaç saatlik zaman farkı vardır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3test sorusu
Yukarıdaki kürede taranarak gösterilen bölgelerle ilgili, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 415°-33° doğu boylamları ile 24°-35° enlemleri arasında yer alan bir ülkenin Güney Yarım Küre’de olduğu, aşağıdakilerden hangisine bakılarak belirlenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aynı boylam üzerinde yer alan A kenti 60° kuzey enlemi, B kenti 30° güney enlemi üzerinde yer aldığına göre, iki merkez arasındaki kuş uçumu uzaklık kaç km’dir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Ülkemizde saatler yaz saati uygulaması için bir saat ileri alındığında, aşağıdaki boylamlardan hangisi üzerinde bulunan bir noktanın yerel saati ile ortak saat arasındaki zaman farkı 20 dakika olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Art arda gelen iki meridyen arasındaki uzaklık, aşağıdaki paralel dairelerinden hangisinde daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8121° doğu boylamında yerel saat 10.56 iken 72° doğu boylamında yerel saat kaç olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Ekvator’a uzaklıkları eşit olan I ve II numaralı bölgelerin doğusu ile batısı arasında 80 dakika yerel saat farkı, kuzeyi ile güneyi arasında ise 2220 km kuş uçumu uzaklık farkı vardır.
test sorusu
Bu iki bölge için, aşağıdakilerden hangisi kesin değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Yerel saat doğuda her zaman ileri, batıda ise her zaman geridir.
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11İstanbul ilinin 41° kuzey paralelinde yer alması, aşağıdaki özelliklerinden hangisinin oluşmasında etkili olmamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Ülkemizde yer alan, aşağıdaki kent merkezlerinden hangileri arasındaki yerel saat farkı diğerlerinden daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13ABD ve Kanada’nın batı boylamlarında yer almaları;
I. yerel saat,
II. bulundukları saat dilimi,
III. Ekvator’a olan uzaklıkları
gibi özelliklerinden hangilerini etkilememiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14test sorusu
Yukarıda coğrafi koordinatları verilen noktalardan hangi ikisi arasında iki saatlik zaman farkı vardır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Paraleller arasındaki uzaklık değişmezken, meridyenler arasındaki uzaklık Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalmaktadır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: