Nem ve Yağış Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada, numaralandırılan bölgelerin hangisinde bağıl nem diğerlerinden daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki hava hareketlerinin yıl boyunca etkili olduğu bölgeler için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Bir bölgede havanın sıcaklığı arttıkça, aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Orta kuşaktaki kıtaların batı kıyılarına düşen yağış miktarı doğu kıyılarına düşen yağış miktarından fazladır.
Bu duruma etki eden en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Yıllık ortalama yağış miktarı 250 mm'nin altında olan alanlar kurak bölgeler olarak kabul edilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kurak bölgeleri arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6I. Orta Asya
II. Ekvator çevresi
III. Kuzeybatı Avrupa
IV. Güneydoğu Asya
V. Avustralya’nın doğusu
Yukarıda verilen bölgelerden hangisinde yıllık ortalama yağış miktarı en azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıdaki rüzgârlardan hangisi, havanın bağıl nemini azaltıcı etki yapar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Nemliliğin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdakilerden hangisinde, yoğuşma (yoğunlaşma) doğru olarak tanımlanmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Yeryüzünde yağışın dağılışı üzerinde etkili olan etmenlerden bazıları, yükselti, denize göre konum ve hâkim rüzgâr yönü gibi etmenlerdir.
Aşağıda, bir bölgenin kıyı kesiminin 150 metre yükselti farkı oluşturacak şekilde eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritası verilmiştir.

Coğrafya test sorusu

Buna göre, haritada numaralanmış merkezlere doğru oklar yönünde esen nemli rüzgârların estiği zamanda, hangi merkezlere düşen yağış miktarları arasındaki fark en az olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11I. Yağmur
II. Kar
III. Dolu
IV. Kırağı
Ankara’da en yüksek sıcaklığın 24 °C, en düşük sıcaklığın 14 °C olduğu bir bahar gününde yağış için gerekli koşullar da varsa, yukarıdaki yağış türlerinden hangileri kesinlikle görülmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Sıcaklığın yıl boyunca 0 °C’nin altında olduğu ve sürekli yüksek basınç koşullarının görüldüğü bölgeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında daha çok cephe yağışları meydana gelir.
Yeryüzündeki iklim kuşakları düşünüldüğünde, aşağıdaki yerlerden hangisinde cephe yağışlarının daha çok oluştuğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdakilerden hangisi, havanın neme doyma sınırını artıran etkenlerden birisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: