İlk Kültür Merkezleri Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Kültür ve medeniyetin yayılışında büyük etkisi olan ve tarihin başlangıcı olarak kabul edilen buluş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Mısır Medeniyeti’nin, kurulduğu dönemden itibaren diğer medeniyetlerle olan iletişimi oldukça azdır. Bu durum, Mısır Medeniyeti’nin diğer medeniyetlerden az etkilenmesine ve onlar üzerindeki etkisinin az olmasına neden olmuştur.
Yukarıda belirtilen durum, Mısır Medeniyeti’nin hangi özelliğine bağlanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Verimli taşkın ovalarının bulunması, aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin gelişmesine fazla katkı sağlamamamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. Amazon ve Kongo
II. Fırat ve Dicle
III. Aras ve Kura
IV. Sarıırmak ve Gökırmak
V. İndus ve Ganj
Mezopotamya medeniyeti varlığını ve önemini yukarıda eşleştirilen akarsulardan hangilerine borçludur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5test sorusu
Yukarıdaki haritada taranarak numaralandırılan alanlardan hangisi, İnka Medeniyeti’nin kurulduğu bölgeyi göstermektedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Çin medeniyeti
II. Aztek medeniyeti
III. Mısır medeniyeti
IV. İnka medeniyeti
V. Hint medeniyetleri
Günümüzde, yukarıdaki medeniyetlerden hangileriyle aynı adı taşıyan devlet yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Maya ve Aztek medeniyetlerinin kurulduğu bölge, günümüzde aşağıdaki ülkelerden hangisinin sınırları içinde kalmaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Kuzey Afrika’da Nil Nehri ve çevresinde kurulan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdakilerden hangisi, Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerinin kurulmasında etkili olan ortak faktörlerden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi, Akdeniz uygarlıkları arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Son Buzul Devrinde insanlar, Dünya üzerinde daha dağınık hâlde yaşıyorlardı. Buzul Devrinin sonlarında sıcaklıkların artması ve iklim koşullarının değişmesi sebebiyle buzul alanları azalmaya başlamıştır. 10 - 12 bin yıl öncesinden bugüne kadar Büyük Sahra, Arabistan çölleri ve Orta Asya başta olmak üzere Dünya’nın birçok yerinde iklim gittikçe kuraklaşmıştır. İklim değişikliği ile birlikte kuraklaşan bölgelerde dağınık hâlde yaşayan insanlar, sonraki dönemlerde belli alanlarda toplanmaya başlamıştır.
Buna göre, buzul dönemi sonrasında insanlar kurak iklim koşullarından dolayı aşağıdaki yerlerin hangisinde toplanmaya başlamışlardır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıda, bazı medeniyetlerin ortaya çıktığı bölgeler gösterilmiştir.
test sorusu
Buna göre, hangi medeniyetin ortaya çıktığı bölge yanlış gösterilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdakilerden hangisi, Mısır Uygarlığı’nın önemli sembollerinden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdaki şemada, Mısır Medeniyeti’yle ilgili bazı özellikler verilmiştir.
test sorusu
Buna göre, soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: