Bitki Örtüsü Testi Çöz

doğruDoğru: yanlışYanlış: boşBoş:

Soru 1



I. bölge: Tayga ormanları yaygındır
II. bölge: Muson ormanları yaygındır.
Buna göre, bu bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2



Aşağıdaki bitkilerden hangisinin yaygın olduğu yerlerde yağış miktarı daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3



Fransa'da araştırma yapan bir bitki coğrafyacısı, dağların Atlas Okyanusu'na bakan yamaçlarında kıyıdan yükseklere çıkıldıkça bitki türlerinin değiştiğini tespit etmiştir.
Buna göre, bitki coğrafyacısı bu değişimi öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4



Aşağıdaki iklimlerden hangisinin görüldüğü yerlerdeki bitkilerden birçoğunun yüzeyi kadife gibi tüylerle ya da mumla kaplıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5



Orta Kuşak'ta, yazları yağışlı geçen karasal bölgelerde doğal bitki örtüsü çayırdır.
Buna göre, doğal koşulları göz önüne alınırsa, aşağıda verilen yerlerden hangisinde çayırların geniş yer tutması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6



I. Yağış rejiminin düzenli olması
II. iğne yapraklı ağaçların bulunması
III. Yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki farkın fazla olması
Yukarıda verilenlerden hangileri tayga ormanlarının bulunduğu bölgelerin özellikleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7



Bitki formasyonlarının ağaç, çayır ve ot şeklinde gruplara ayrıldığı bilindiğine göre, aşağıdakilerden hangisi farklı bir grupta yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8



Aşağıdaki grafikte bir bölgedeki sıcaklık ve yağış ortalamaları verilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Grafikte verilen bilgilere göre bu bölgenin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9



Aşağıdakilerden hangisi muson ormanlarının görüldüğü yerlerin temel özelliğidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10



İtalya ve Yunanistan'ın kıyı bölgelerinde doğal olarak yetişen bitkilerin aşağıda verilen yerlerin hangisinde de doğal olarak görülmesi beklenmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11



Aşağıda verilen bitki türlerinden hangisi, soğuk koşullara daha dayanıklıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12



Maki türü kısa boylu ağaçların tahrip edilmesi sonucunda aşağıdaki bitkilerden hangisi ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13



Coğrafi koşulları göz önüne alınırsa, aşağıdaki ülkelerden hangisinde maki, bozkır ve orman örtüsünün üçünün de görülebileceği yerler vardır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14



Aşağıdaki ülkelerden hangisinde çöl bitkilerine rastlanmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15



İtalya’nın güney kıyılarında bitki araştırması yapan bir gözlemcinin aşağıdaki bitkilerden hangisini görme olasılığı en çoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: