Bölgeler ve Ülkeler Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Bulundurduğu çeşitli coğrafi özelliklerle çevresinden ayrılan, buna karşılık kendi sınırları içinde benzerlik gösteren en büyük coğrafi birime ne denir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik özelliklere göre belirlenen bölgelerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Bölgeler doğal özelliklerine göre sınıflandırılırken, aşağıdaki kriterlerden hangisi kullanılmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdaki ülkelerden hangisi, petrol bölgesinde yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdakilerden hangisi, siyasi ya da askerî bir bölge değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Dünya’da nüfusu yoğun olan bir bölgede yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Mısır
II. Cezayir
III. Arjantin
Yukarıdaki ülkelerden hangileri, yeryüzünde kuraklığın şiddetli olduğu bölgelerde yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdaki bölgelerden hangisi, yer şekillerine göre sınıflandırılmamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada, taranarak numaralandırılan alanlardan hangisi, Orta Doğu Bölgesi olarak bilinen yerdedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdakilerden hangisi, Uzak Doğu olarak adlandırılan bölgede yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11I. Vikingler
II. Urartular
III. Narmanlar
iskandinav Yarımadası’na ilk gelen kavimler, yukarıdakilerden hangileridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada, taranarak numaralandırılan alanlardan hangileri, yağışı fazla olan bir bölgede değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdakilerden hangisi, Dünya'nın yoğun nüfuslanmış bölgelerinden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Tayga ormanları bölgesinde;
I. Sibirya,
II. Güneydoğu Asya,
III. Kanada'nın kuzeyi
gibi yerlerden hangileri bulunur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdaki ülkelerden hangisi, muson iklim bölgesinde yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Düşük gelirli ülkelerin yer aldığı bölgeler, aşağıdaki kıtaların hangisinde daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: