Türkiye’nin Ekonomi Politikaları Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı hızlandırmak için başbakanlığa bağlı olarak 1960 yılında kurulmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Türkiye’de ekonomi alanındaki teşvik uygulamalarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Cumhuriyetin ilanından 1970 yılına kadar, en hızlı ekonomik kalkınma aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleştirilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. Tarım
II. Hayvancılık
III. Turizm
IV. Petrol kimya sanayii
Türkiye’de yukarıdakilerin hangileri, Cumhuriyetin ilk yıllarında ön planda olan faaliyetlerdir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Türkiye'de 1927 yılında etkin nüfusun % 84'ü tarım kesiminde çalışırken, bu oran 2000 yılında % 48’e düşmüştür. Bu durum ülkemizde tarım dışı sektörlerin geliştiğini göstermektedir. Ancak tarımsal yatırımlarda artış olmazsa çeşitli zararlar da ortaya çıkabilir.
Bu durumun ortaya çıkaracağı en önemli zarar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6- 1926 yılında tarımda makineleşmenin sağlanması için teşviklerin verilmesi
- 1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması
- Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi olanağının sağlanması
- 1927 yılında Teşviki Sanayi Kanunu ve Gümrük Kanunu’nun çıkarılması
Cumhuriyet döneminde yapılan yukarıdaki çalışmaların öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Türkiye ekonomisinde, son hazırlanan kalkınma planının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilk beş yılında uygulanan ekonomi politikalarından biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarının amaçları arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Türkiye’nin gelişmemiş yörelerinde yapılacak yatırımları özendirmek ve dengeli kalkınmayı sağlamak için teşvik uygulamaları yapılmaktadır.
Buna göre, Türkiye’de teşvik uygulamasına alınan bir yörede aşağıdaki değişikliklerden hangisinin oluşması beklenmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Türkiye’de 1923 -1932 yılları arasında uygulanacak ekonomi politikalarına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Ülkemiz içinde mekânsal farklılıklardan dolayı her yerin eşit düzeyde gelişmesi mümkün değildir. Şartların uygun olduğu alanlar fazla gelişirken uygun olmadığı yerler ise az gelişir. Mekânlar arasındaki gelişmişlik seviyesinin büyük ölçüde farklılık göstermesi çeşitli problemlere neden olur. Bunun için ülkemizin gelişmemiş yerlerinde yapılacak yatırımları özendirmek ve dengeli kalkınmayı sağlamak için teşvik uygulamaları yapılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmemiş yerlerinde yatırımları özendirmek amacıyla devlet tarafından yapılan uygulamalardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Türkiye’de 1933 yılında devletin ekonomideki etkinliğini artırmak için Sümerbank kurulmuş ve bu dönemde devletçilik yoluyla sanayileşme politikasına gidilmiştir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Türkiye’de 1950 - 1960 yılları arasında uygulanan ekonomi politikaları doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: