Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1I. Dil
II. Din ve inanç
III. Coğrafi konum
IV. Bitki örtüsü
Yukarıda verilenlerden hangileri kültürü oluşturan manevi unsurlar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdakilerden hangisi geçmiş yıllarda yaşamış medeniyetler hakkında somut bilgiler verir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Bir kültürün doğduğu yere o kültürün kaynak alanı (kültürocağı) denir.
Buna göre Türk kültür ocağı aşağıdaki yerlerden hangisinden yayılmaya başlamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. Köklü ve eski bir kültürdür.
II. Kültür ocağı coğrafi özellikler nedeniyle hem göçebe hem yerleşik özellikleri barındırır.
III. Coğrafi konumuna bağlı olarak farklı kültürleri etkilemiş ve onlardan etkilenmiştir.
Yukarıda verilenlerden hangileri Türk kültürünün genel özelliklerini yansıtır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5I. Katedral
II. Kervansaray
III. İmaret
IV. Cami
Yukarıdakilerden hangileri Türk kültürünü sembolize eden mimari eserler arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıda verilen Türk kültürüyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7I. Güneydoğu Asya
II. Orta Asya
III. Güney Afrika
IV. Kuzey Amerika
Yukarıda verilen alanların hangilerinde Türk kültürünün izlerine daha az rastlanır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış düşünce ve sanat varlıklarının tümü kültürü oluşturur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel simgeler arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Dünya kültürlerinin coğrafi yaklaşımlarla incelenmesini kültürel coğrafya gerçekleştirir.

Buna göre kültürel coğrafya
I. gelenekler,
II. mimari,
III. yeme, içme
alanlarından hangilerini inceler?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Yeryüzünde kültür bölgeleri, insanlar arasındaki temas ve iletişimin etkisiyle ortaya çıkmışlardır.

Buna göre kültür boylarının ortaya çıkmasında;
I. coğrafi konum,
II. şehirsel görünüm,
III. ekonomik ve siyasi örgütlenme,
IV. gıda alışkanlıkları
özelliklerinden hangileri etkili olmamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Türk kültürünün ilk dönemlerinde denizciliğin fazla yer tutmamasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12I. Nüfusun hızla artması
II. Dünya'nın değişik bölgelerine göç etmeleri
III. Yayılmacı ve istilacı politikası izlemesi
IV. Ekonomik yapısının güçlü olması
Türk kültürünün Orta Asya dışındaki bölgelere yayılmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13I. Çin
II. Mısır
III. Yunan
IV. Aztek
Yukarıdakilerden hangileri, Türk kültürünün ilk olarak ortaya çıktığı bölgede komşu olduğu kültürlerden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki harita üzerinde işaretli yerlerden hangisinde Türk kültürüne ait izlere rastlanmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıda verilenlerden hangisi Türk kültürüne diğerlerinden sonra girmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: