Türkiye’nin Coğrafi Konumu Test Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1İstanbul 29° Doğu meridyeni ve 41° Kuzey paralelinde yer almaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunan bir yerde, verilen tarihte gündüzler istanbul'dakinden daha kısadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Türkiye'nin en batısından 26° Doğu meridyeni geçmektedir.

Yalnızca yukarıdaki bilgiye dayanarak, Türkiye için,
I. Başlangıç Meridyeni’ne olan uzaklığı,
II. Çizgisel dönüş hızı,
III. Herhangi bir meridyenle olan zaman farkı,
IV. Güneş ışınlarını alma açıları
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdaki haritada Ankara ve Siirt illerinden geçen meridyenler gösterilmiştir.
test sorusu
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi bu iki il için doğru bir çıkarım değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4test sorusu
Yukarıdaki haritada, hangi numaralı şehirler arasında meydana gelen sıcaklık değişimi diğerlerinden farklı bir etkene bağlı olarak açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumunun sonucudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Türkiye’de görülen aşağıdaki olaylardan hangisinin nedeni özel konum ile açıklanamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Türkiye'nin matematik konumu aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Türkiye'yi çevreleyen denizler özel konum özelliklerinden biridir.

Buna göre denize göre konuma örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9I. Yaz mevsimi haziran, temmuz, ağustos aylarında yaşanır.
II. Güneş ışınlan hiçbir zaman dik açıyla düşmez.
III. Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
IV. Yaz mevsiminde güney kesimlerinde gece uzunluğunun kuzeydekilerden fazla olması
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Türkiye'nin Kuzey Yarım Küre’de yer aldığını gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10I. Temmuz ayında yaz mevsiminin yaşanması
II. Doğu Anadolu’da kış koşullarının uzun sürmesi
III. Ankara’da yıllık sıcaklık farkının Trabzon’dan fazla olması
Türkiye’de yaşanan yukarıdaki olaylardan hangileri üzerinde özel konum şartları etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkili olduğu savunulamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıda Türkiye'nin coğrafi bölgelerine ilişkin, verilen ifadelerden hangisi özel konum ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdaki haritada Türkiye'nin matematik konumu gösterilmiştir.
test sorusu
Haritaya bakarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Türkiye’de,
I. Kısa mesafelerde iklimin değişmesi,
II. Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ürünlerinin geç olgunlaşması,
III. Akdeniz’de ürünlerin Karadeniz’den erken hasat edilmesi
olaylarından hangileri özel konum ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15test sorusu
Yukarıdaki haritada beş ok yönünden hangisinde, 21 Aralık tarihindeki gündüz süresinin değişimi artma yönünde gerçekleşir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de özel konumun etkisine örnek olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: