Türkiye’nin İklimi Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Sıcaklık ve yağış özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki illerden hangisinde diğerlerinden farklı bir iklim görülür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen I ve II numaralı oklar yönünde gidildiğinde yıllık ortalama sıcaklıkların azalması sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu’da görülen iklimin özellikleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Türkiye, Akdeniz ikliminin yayılış alanında yer almaktadır. Ancak sahip olduğu özel konum şartları farklı iklim özelliklerinin de görülmesine olanak sağlamaktadır.
Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Türkiye’de kıyılardan iç bölgelere gidildikçe denizelliğin iklim üzerindeki etkisi azalmakta ve karasallığın etkisi artmaktadır.
Bu yargıya iç bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki grafikte yıllık ortalama sıcaklık değerleri gösterilen merkezler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de farklı iklim tiplerinin görüldüğüne kanıt olamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de enlemin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Kış aylarında Anadolu'nun iç kesimlerinde yüksek basınç, kıyı kesimlerinde ise alçak basınç etkili olmaktadır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10


Coğrafya test sorusu
Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen yerlerde yetişebilen bir bitki türü yukarıdaki haritada işaretli yörelerden hangisinde görülür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıda Türkiye ile ilgili verilen özelliklerden hangisi üzerinde, sıcaklık ve yağış koşullarının etkisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12I. Yer şekillerinin çeşitli olması
II. Çeşitli toprak tiplerine sahip olması
III. Denizlerle çevrili olması
IV. Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de farklı mevsim özelliklerinin aynı anda görülebilmesini sağlayan etkenler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Türkiye’de gerçek sıcaklıklar ile indirgenmiş sıcaklıklar arasındaki farkın doğuya doğru artmasında;
I. karasallığın şiddetli olması
II. yükseltinin fazla olması
III. enlem olarak daha kuzeyde yer alması
IV. bitki örtüsünün cılız olması
durumlarından hangileri etkilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14İç Anadolu Bölgesi’yle ilgili aşağıda verilenlerden hangisinde iklim etkili olmamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15


Coğrafya test sorusu
Haritada numaralanmış yörelerin iklim özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Büyük barajların yapıldığı yörelerde su kütlesinin genişlemesiyle artan buharlaşma sonucunda, o yörenin yağış ve sıcaklık şartlarında değişmeler meydana gelir.
Aşağıdakilerden hangisinde, bu durum daha belirgindir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: