İngiltere’nin Sanayileşme Süreci Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Sanayi faaliyetleri gelişim süreci aşamalarına göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3İngiltere'de raylı sistemin gelişmeye başlaması aşağıdakilerden hangilerinin bir arada kullanılmasıyla gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. Köyden kentlere göçler artmıştır.
II. Yeni siyasi ve felsefi akımlar doğmuştur.
III. Doğum oranı artmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri sanayi devriminin sonuçları arasında gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Yerel ham maddenin el işçiliğiyle evde üretilip ve üretilen maddelerin de yine evde tüketilmesine "Ev tipi üretim" denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ev tipi üretimin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Sanayi devriminin İngiltere'de ortaya çıkmasında;
I. demokratik bir yönetim tarzına sahip olması,
II. bir ada ülkesi olması,
III. büyük sömürge ülkeler topluluğuna sahip olması,
IV. tarihinin köklü bir geçmişe sahip olması
faktörlerinden hangilerinin doğrudan etikisi vardır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Endüstriyel Devrim sürecinin İngiltere'de başlamasında aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisinin bu ülkede fazlaca bulunmasının etkili olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8I. Gelişmiş ülke özelliği taşırlar.
II. Kalkınma hızları yüksektir.
III. Nüfus artış hızları yüksektir.
IV. Teknolojik gelişimler duraksamıştır.
Sanayileşme sürecini erken yaşamış ülkelerin günümüzdeki ortak özellikleri arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9İngiltere'de sanayi devrimi yaşanmadan önce ortalama şehir sayısı 159 iken bir asır geçtikten sonra bu rakam 460'lara kadar çıkmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenleri arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10İngiltere ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11I. Kutup rüzgârları,
II. Gulf stream sıcak su akıntısı
III. Orta enlemlerde yer alması
IV. Bitki örtüsünün gür olması
Yukarıdakilerden hangileri İngiltere'da kış aylarının çok sert geçmemesini sağlayan temel etkenlerdendir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12İngiltere, Avrupa ana karasına aşağıdakilerden hangisiyle bağlanır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13İngiltere ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14İngiltere'nin endüstiride ilerlemesinde;
I. bir ada ülkesi olması,
II. zengin taş kömürü ve demir yataklarına sahip olması,
III. akarsuların ulaşıma elverişli olması,
IV. okyanus akıntılarının etkili olması
faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Sanayileşme bir bölge ya da ülkenin toplumsal yapısında birçok değişimi içeren bir süreçtir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İngiltere'nin sanayileşmesi ile ortaya çıkan bir süreç değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16İngiltere'de Manchester şehrinin kuzeyin başkenti olarak adlandırılmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 17I. Ham madde ve enerji kaynakları bakımından zengindir.
II. Ulaşım ve ticaret faaliyetleri bakımından gelişmiştir.
III. Rekabette güçlük çeken batılı şirketlerin üretim noktasıdır.
IV. Genç nüfus sayesinde dinamik bir güçtür.
Yukarıda İngiltere ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 18Sanayi bir ülkenin gelişmişlik göstergelerinin başında gelir.
18 yy.'da buhar, demir ve kömür üçlüsüyle başlayan İngiltere'nin sanayileşme süreci günümüzde aşağıdaki kaynaklardan hangisi ile devam etmektedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: