Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1I. Demir
II. Krom
III. Bor
IV. Cıva
Yukarıda verilen madenlerden hangilerinin rezervleri bakımından Türkiye Dünya'da önemli bir yere sahiptir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2– III. jeolojik dönemde göl tabanı tortulları içinde oluşmuştur.
– Seyitgazi, Bigadiç, Susurluk, Emet, Mustafa Kemal paşa'da çıkarılır.
– Türkiye rezervleri ile dünyada birincidir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdaki bazı madenler ile çıkarıldıkları yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Demir yatakları volkanik, metamorfik ve tortul yollarla oluşmuştur. Türkiye'de bu süreçlerin üçü de gerçekleştiği için çok sayıda maden yatağı bulunur.
Buna göre aşağıdaki merkezlerden hangisinde demir çıkarılmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5I. Krom - Çeliğin sertliği ve esnekliğini artırır.
II. Fosfat - Gübre yapımında kullanılır.
III. Boksit - Petrol ve doğal gaz kuyularının sabitleştirilmesinde kullanılır.
IV. Manganez - Otomobillerin balata yapımında kullanılır.
Yukarıda verilen maden ve kullanım alanı eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Yarı işlenmiş veya işlenmiş hâlde piyasada alıcı bulunabilen madenler Türkiye'nin hem ihracatında hem ithalatında önemli bir yer tutmaktadır.
Buna göre Türkiye'nin aşağıdaki madenlerden hangisini ithal ettiği söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı madenler ve çıkarıldıkları alanlar verilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Buna göre haritada verilen maden ve çıkarıldığı alan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Madenlerin etkin kullanımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9I. Miktar (rezerv) bol olmalı
II. Taşınma olanakları kolay olmalı
III. Tüketim merkezlerine ve işlek yollara uzak olmalı
IV. Tenör oranı düşük olmalı
Bir maden yatağı işletilebilmesi için yukarıdaki koşullardan hangilerine sahip olmalıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdaki Cumhuriyet döneminde meydana gelen gelişmelerden hangisi madencilik alanı ile ilgili değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Türkiye'de maden yataklarının parçalı ve dağınık olması;
I. yer hareketlerinin olmasıyla,
II. aynı bölgede birkaç kez tekrarlanan tektonik hareketlerle,
III. iklimin etkisiyle,
IV. farklı tüketim isteğiyle
etkenlerinden hangileriyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12– Guleman (Elazığ)
– Fethiye ve Köyceğiz (Muğla)
Yukarıdaki yörelerimizde çıkartılan ortak yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13I. Oltu taşı
II. Asbest
III. Lüle taşı
IV. Feldspat
Yukarıda verilen madenlerden hangilerinden süs eşyaları yapılır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdaki madenlerden hangisi doğada sıvı hâlde bulunur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Ödemiş (İzmir), Sarayönü (Konya), Niğde ve Balıkesir çevresinde bulunan cıva aşağıdakilerin hangisinde kullanılmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: