Ülkemizde Yerleşmeler Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yerleşmenin dağılışını etkileyen beşerî faktörler arasındadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 22017 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre kilometrekareye düşen kişi sayısı Türkiye ortalamasının altında olan aşağıdaki illerin hangisinde, bu durumun ortaya çıkması yer şekillerinin engebeli olmasına bağlı değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Türkiye’de yağışın çok veya yeterli olduğu yerlerde nüfus yoğundur.
Bu özellik aşağıdaki yerlerden hangisi için geçerli değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki kavram haritasının doğru olabilmesi için hangileri yer değiştirilmelidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Türkiye nüfusunun dağılışı düzenli değildir. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde nüfusun yığıldığı gözlenmektedir.
Bu durumun oluşmasındaki temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 62016 TÜİK verilerine göre İstanbul kilometrekareye düşen 2849 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olurken Tunceli ise kilometrekareye düşen 11 kişi ile nüfus yoğunluğu en az olan il olmuştur.

Bu durum illerin;
I. cinsiyet durumları,
II. yüz ölçümleri,
III. nüfus miktarları
özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanlardan hangilerinin nüfus yoğunluğunun fazla olmasında sanayi ve verimli tarım alanlarının varlığı birlikte etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8


Coğrafya test sorusu
Yukarıdakilerden hangileri kavram haritasındaki numaralandırılan basamaklara yazılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdaki haritada beş alan numaralarla gösterilmiş ve bu alanların dördüne ait nüfus özellikleri açıklanmıştır.

Coğrafya test sorusu

• Dağlık, engebeli ve yüksek arazi şartları insan yaşamını zorlaştırdığı için nüfus yoğunluğu azdır.
• Sanayi, ticaret ve ulaşım imkânlarının fazlalığı nüfus yoğunluğunu artırmıştır.
• Yer altı kaynaklarının bol olması nüfus yoğunluğu üzerinde olumlu bir katkı sağlamıştır.
• Yağış miktarının yetersizliği ve toprak veriminin düşüklüğü nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur.
Bu açıklamalar arasında, haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisine ait nüfus özelliği yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdaki illerden hangisinde arazi eğiminin fazla olması ve olumsuz iklim koşulları nedeniyle nüfus seyrektir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Türkiye’de nüfus ve yerleşmenin dağılışı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada numaralanan alanlardan hangisi seyrek nüfuslu bölge grubunda yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdakilerden hangisi ekonomik fonksiyonlarına göre şehirlerin sınıflandırılmasında bir ölçüt olamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: