Nüfus Piramitleri Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki ülkelerden hangisinin nüfus piramidi arı kovanı şekline daha çok benzemektedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2


Coğrafya test sorusu
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda gösterilen nüfus piramidinin özellikleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3– Durağan nüfuslu gelişmiş bir ülkenin doğum oranlarını artırıcı bir politika izlemesi sonucu ortaya çıkar.
– ABD ve Kanada gibi göçmen kabul eden ülkelerin nüfus piramidi bu tipe örnek olarak verilebilir.
Bu piramit tipinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4


Coğrafya test sorusu
Yukarıda gösterilen arı kovanı şekilli piramide sahip bir ülke için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Nüfus piramitlerinden faydalanılarak elde edilen bilgilerden biri de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımıdır. Nüfus piramitlerinde yaş grupları genel olarak 0 - 14 yaş arası çocuk, 15 - 64 yaş arası yetişkin (çalışan veya üretici), 65 yaş ve daha yukarısı ise yaşlı nüfus olarak kabul edilmektedir.

Buna göre aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisinde yaşlı nüfus en fazladır? Coğrafya test sorusu

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki nüfus piramitlerinden hangilerinde nüfusun durağan olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7


Coğrafya test sorusu

Yukarıdaki nüfus piramidine sahip bir ülke için;
I. Gelişen nüfus tipindedir.
II. Nüfusun ikiye katlanma süresi uzundur.
III. Çocuk bağımlılık oranı yüksektir.
yorumlarından hangileri yapılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir ülkenin nüfus yapısını yansıtmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 90 - 14 yaş arası çocuk nüfus oranı fazla olan ülkelerde aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10


Coğrafya test sorusu
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfus piramidi yukarıdakine daha çok benzer?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Nüfus piramitleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12I. Eğitim koşullarının iyileşmesi
II. Ekonomik koşulların iyileşmesi
III. Nüfus artış oranının düşmesi
Düzgün üçgen nüfus piramidine sahip bir ülkede yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşmesi hâlinde nüfus piramidi, gelişmemiş ülke piramidinden gelişmekte olan ülke piramidine ve daha sonra gelişmiş ülke piramidine geçiş yapabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdaki nüfus piramitleri Bangladeş ve Fransa'nın 2015 yılı nüfus yaş gruplarının dağılımını göstermektedir.
Coğrafya test sorusu
Nüfus piramitlerine bakılarak bu iki ülke ile ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14I. Ekonomik özellikleri
II. Cinsiyet yapısı
III. Tarımsal nüfus yoğunluğu
IV. İklim şartları
Nüfus piramitlerine bakılarak ülkeler ile ilgili yukarıdakilerden hangileri hakkında bilgi sahibi olunamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki grafikte Japonya'nın 1960 yılındaki nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı oransal olarak verilmiştir.
Yalnızca grafikteki bilgilere göre 1960 yılındaki Japonya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: