Jeolojik Zamanlar Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Dünya’daki petrol, linyit ve tuz yataklarının oluşumu, aşağıdaki jeolojik zamanlardan hangisinde gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Taş kömürü yataklarının oluşması, aşağıdaki jeolojik zamanlardan hangisinde gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdaki özelliklerden hangisi, II. jeolojik zamana ait özelliklerden değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Bir ülkenin bugünkü yeryüzü şeklini, yakın bir jeolojik devirde almış olduğunun göstergeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5- Linyit ve petrol yataklarının oluşumu
- Alp - Himalaya kıvrım dağlarının oluşumu
- Atlas ve Hint okyanuslarının oluşması
- Şiddetli yer kabuğu hareketlerinin ve volkanik olayların olması
Yukarıda bazı özellikleri verilen jeolojik zaman aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdaki jeolojik zamanlardan hangisinin süresi daha kısadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Bir ülkenin, oluşumunu yakın bir jeolojik zamanda tamamlamış olması;
I. depremlerin sık görülmesi,
II. yağış rejimlerinin düzensiz olması,
III. ortalama yükseltisinin fazla olması,
IV. kaplıca ve şifalı suların yaygın olması,
V. Karstik kayaçların yaygın olması
gibi özelliklerden hangileri üzerinde etkili değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8- Büyük ölçüde tortulanma ve birikmeler olmuştur.
- Alp orojenezine hazırlık dönemidir.
- Deniz ilerlemesi olmuştur.
Yukarıdaki olaylar aşağıdaki jeolojik devirlerden hangisinde gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdakilerden hangisi birinci jeolojik zamanda meydana gelen hersinyen ve kaledoniyen kıvrım dağları arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Türkiye III. Jeolojik zamanın sonlarında deniz seviyesine yakın alçak düzlükler halinde iken, IV. Jeolojik zamanın başında toptan yükselerek bugünkü görünümünü kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucunda ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi IV. jeolojik devirde Türkiye’de meydana gelen olaylardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin yakın bir jeolojik zamanda oluştuğunu kanıtlamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdakilerden hangisi, dördüncü jeolojik zamanda gerçekleşen olaylardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14I. Taş kömürü yataklarının oluşumu
II. Atlas ve Hint okyanuslarının oluşumu
III. Linyit ve petrol yataklarının oluşumu
IV. İngiltere'nin Avrupa’dan koparak bir ada hâlini alması
Yukarıdaki olaylardan hangileri, üçüncü jeolojik zamanda gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Jeolojik dönemlere ait aşağıdaki olaylardan hangisi, oluşum yönüyle diğerlerine göre daha eskiye dayanır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: