Uluslararası Örgütler Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1– 51 ülkenin bir araya gelmesiyle 1945 yılında kurulmuştur.
– Lahey adalet divanı bünyesinde bulunur.
Yukarıdaki özellikleri verilen küresel örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2I. Uluslararası alanda iş birliği ve uyumun artması
II. Uluslararası ortak hareket bilincinin gelişmesi
II. Global sosyal ve toplumsal değişimlerin yaşanması
Yukarıdakilerden hangileri küresel ve bölgesel örgütlerin kurulmasının nedenleri arasında gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Dünya'nın endüstrileşmiş ülkelerinin 1973 Petrol krizinden bu yana bir araya gelerek oluşturdukları ülkeler topluluğuna G7 denir.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi G7 üyesi değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. OPEC
II. IMF
III. NATO
IV. GREENPEACE
Yukarıdakilerden hangileri ekonomik amaçlı kurulan örgütlerden değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Birleşmiş Milletler'in uluslararası sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel sorunlara ortak çözüm arayışı için kurulmuş birçok yardım organı vardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'e ait yardımcı organlardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 61992'de Türkiye liderliğinde İstanbul'da Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı kurulmuştur.
Buna göre, Karadeniz Ekonomik İş birliği Teşkilatı'na üye olup Karadeniz'e kıyısı olmayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Küresel ve bölgesel örgütler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8– Dünyayı tehdit eden önemli çevre sorunları üzerinde çalışır.
– 1949 yılında SSCB'ye karşı güvenliği sağlamak için kurulmuştur.
– 1960 yılında petrol ihraç eden ülkeler tarafından kurulmuştur.
– 1945'te 51 ülkenin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.
Aşağıdaki örgütlerden hangisi ile ilgili yukarıda bilgi verilmemiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9– II. Dünya Savaş'ından sonra güçlenen Sovyet birliğine karşı kurulmuştur.
– Amacı üye ülkelerden herhangi birinin toprak bütünlüğü, siyası bağımsızlığı ve güvenliği tehlikede olduğunda diğer üyelerin dayanışma sağlamasıdır.
– Üye sayısı günümüzde 28'e ulaşmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen küresel örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Fonu'nun kuruluş amaçları arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 111960 yılında çok uluslu petrol şirketlerinin petrol fiyatlarını düşürmeleri üzerine Bağdat'ta petrol ihraç eden ülkeler örgütü (OPEC) kurulmuştur.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi OPEC üyeleri arasında gösterilmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12I. Üye ülkelerde endüstriyel yatırımlarda bulunulmasını sağlamak
II. Siyasi istikrarın üye ülkelerde güçlendirilmesini sağlamak
III. Karadeniz Havzasında demokratik yapıyı güçlendirmek
Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü'nün yukarıdaki çalışmalardan hangilerini yaptığı söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13I. Bütçe uygulamalarını genel kurul gerçekleştirir.
II. Genel Sekreterlik barışı korumak, uluslararası anlaşmazlık konularını soruşturarak çözüm arar.
III. Güvenlik konseyi BM program ve politikalarını uygular.
IV. Kendisine gelen anlaşmazlıkları devletler arası hukuka uygun olarak çözme görevini uluslararası adalet divanı üstlenmiştir.
Yukarıda Birleşmiş Milletler'in yönetim yapısının görevleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi Birleşmiş Milletler'in yardımcı organlarından biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Küresel ve bölgesel örgütler ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 161945 yılında uluslararası yeniden yapılanma ve kalkınma bankası adıyla kurulmuş 1947'de BM'nin uzman kuruluşlarından biri olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 17I. BM
II. İKÖ
III. OECD
IV. IMF
Dünya çapında faaliyet gösteren yukarıdaki örgütlerden hangileri siyasi yapıdadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: