Coğrafya TYT Deneme Çöz 10

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 12016 yılında ekim ayının son haftasında Avrupa ülkeleri ile ABD ve Japonya gibi ülkeler saatlerini bir saat geri alırken, Türkiye buna uymamıştır. Türkiye yıl boyu ileri saat uygulamasında kalacağını açıklamıştır.

Türkiye’nin yıl boyu ileri saat uygulamasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2


Coğrafya test sorusu
Yeryüzünün tamamı yerleşmeye elverişli değildir. Yerleşmeyi sınırlandıran faktörler vardır.

Buna göre haritada gösterilen yerlerde yerleşmeyi sınırlandıran temel faktörler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3- Soğuğa dayanıklı ağaçlardan oluşan iğne yapraklı ormanlar
- Kısa ve serin yaz döneminde yeşeren ot toplulukları
- Yıl boyu yeşil kalan geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar
- Kızılçam ormanları ve her mevsim yeşil kalan çalılar

Yukarıda verilen bitki örtüleri ile seçeneklerdeki iklim tipleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Türkiye’de depremlerin fazlaca görüldüğü alanlar üç büyük kuşak üzerinde toplanmıştır. Bu kuşaklardan birisi Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı’dır.

Aşağıda verilen merkezlerden hangisi Kuzey Anadolu Fay Kuşağı’nda yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Bir bölgenin renklendirme yöntemiyle çizilen fiziki haritası incelendiğinde, haritada kısa mesafede renklerin değiştiği görülmüştür.

Bu durum;
I. bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması
II. yükseltinin kısa mesafede artması
III. yer şekillerinin engebeli olması
özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: