Küresel Ticaret Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1– Kuzey Amerika
– Batı Avrupa
– Doğu ve Güney Asya
Yukarıda verilen yerlerin ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Günümüzde ham madde ihtiyacını;
I. imalat sanayi dallarının çeşidinin ve kapasitenin artması,
II. teknik buluşlar ve bunların ekonomik şekilde değerlendirilmesi,
III. büyük sermaye ve farklı niteliklerdeki iş gücüne dayanan modern üretim sisteminin artması
faktörlerinden hangilerinin artırdığı söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdakilerden hangileri yeryüzünde ticaretin yoğunlaştığı bölgelerin özellikleri arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdaki ülkelerden hangisi küresel ölçekte bir pazar alanı değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Teknolojideki hızlı değişim;
I. tüketici eğilimleri,
II. pazarlama,
III. dağıtım
süreçlerinden hangileri üzerinde etkili olmaktadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8


Coğrafya test sorusu
Haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangisinde küresel ticaretin diğerlerine göre daha az geliştiği söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdaki ülke ve sahip olduğu ham madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdakilerden hangisi dünyanın önemli hayvancılık üretim alanları arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11


Coğrafya test sorusu
Harita üzerinde işaretli yerlerden hangileri orman ürünleri üretim alanları arasında yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Dünya ticaretinin ABD, Batı Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkelerinde yoğunlaşmasında;
I. sıcak kuşakta yer almaları,
II. önemli üretim bölgeleri olmaları,
III. yer şekillerin sade olması,
IV. geniş pazar alanları olmaları
unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki kavram haritasında ABD ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Küresel ticaretin üç unsurundan her biri, diğerinin varlık nedenidir.
Buna göre
I. ham madde,
II. üretim,
III. pazar
unsurlarından hangileri ekonominin temel kaynağıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: