Doğa ve İnsan Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Coğrafyanın doğal sistemlerle ilgilenen bölümleri, bazı bilimlerden yararlanmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu bilimlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Doğal çevre içinde yaşayan bitkiler, hayvanlar, insanlar ve mikroorganizmaların oluşturduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdakilerden hangisi, doğal sistemler olarak bilinen grubun dışında kalır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4İnsan, doğal çevre ile sürekli etkileşim içindedir. İnsan, içinde bulunduğu doğal çevrenin bir parçasıdır ve doğal çevre üzerinde bazı değişiklikler yapar.
Bu genellemeye, aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5I. Hava Küre'yi, Klimatoloji bilimi inceler.
II. Taş Küre’yi, Jeoloji bilimi inceler.
III. Su Küre’yi, Hidrografya bilimi inceler.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Dünya'nın değişik bölgelerinde yaşayan inşaların beslenme, giyinme ve barınma şekillerine bakıldığında, büyük farklılıklar görülür.
Bu farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Taş Küre’yi meydana getiren Yer Kabuğu ile yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkili olan iç ve dış kuvvetleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8I. Akarsu
II. Ova
III. Okyanus
IV. Ağaç
Yukarıdaki doğal unsurlardan hangileri, Su Küre içinde yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9


test sorusu

Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde, doğal ortamı çöller oluşturur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevre koşullarının insan yaşamına etkisine örnek olarak gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlardan biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdakilerden hangisi, coğrafya biliminin ilgilendiği konular arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: