Levha Tektoniği Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Tortul tabakaların kalınlıkları birbirinden farklıdır. Bazıları ince iken, bazıları kalın tortullar halindedir.
Yukarıdaki durumun görülmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Kıtaların kayması teorisini, ilk kez 1915 yılında ortaya atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Yer kabuğunu oluşturan farklı büyüklükteki parçalara levha ya da plaka adı verilmektedir. Günümüzde birçok oluşum levhaların hareketi ile açıklanmadadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin oluşumu ile levha hareketleri arasında bir ilgi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Dünya’daki levha sınırlarım gösteren bir haritadan, aşağıdakilerden hangisinin dağılışı ile ilgili bilgi sahibi olunamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Magmada sıcaklık ve basınca bağlı olarak konveksiyonel akıntılar vardır. Bu akıntılara bağlı olarak levhalar, üzerlerindeki kıtalarla birlikte magmanın akıcı olan üst kısmında hareket eder.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi levhaların hareketlerine bağlı olarak oluşmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Karaları meydana getiren ve aynı zamanda okyanusların altında devam eden yer kabuğu, levha adı verilen parçalara bölünmüştür. Levhalar ya birbirine yaklaşmakta ya da birbirinden uzaklaşma şeklinde hareket etmektedirler.
Buna göre, levhaların oluşumu ve hareketi üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7İzlanda’nın sıcak su kaynakları yönüyle zengin olmasıyla, aşağıdakilerden hangisi aynı nedene dayanır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Coğrafya öğretmeni, Himalaya Dağları’nın birbirine doğru hareket eden iki levhanın arasındaki tortulların kıvrılıp yükselmesiyle oluştuğunu söylemiştir.
Buna göre, coğrafya öğretmeninin sözünü ettiği iki levha aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Orta Amerika’nın bulunduğu alan, aşağıdaki levhalardan hangisi üzerinde yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Kuzey Amerika levhası ile Avrasya levhası, levha sınırları boyunca birbirlerinden uzaklaşmaktadır.
Buna göre, söz konusu levhaların birbirinden uzaklaştığı alanlarda aşağıdakilerden hangisi görülür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Ülkemizin büyük bir kısmının yer aldığı levha aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada volkanların dağılımı verilmiştir.

Büyük Okyanus ve çevresinde volkanların daha çok olmasında;
I. Yer kabuğunun kırıklı olması
II. Geniş tortulların yer alması
III. Okyanus akıntılarının etkili olması
özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdakilerden hangisi Anadolu yarımadasının kuzeyden Avrasya, güneyden Afrika ve Arap levhaları tarafından sıkıştırılmasının bir sonucu değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14I. Alp orojenez sisteminin Avrupa Kıtası’ndan Asya Kıtası’na kadar uzanış göstermesi
II. Birbirine komşu kıtaların kıyılarında aynı tür canlı fosillerine rastlanması
III. Kıtaların bir bütünün parçaları gibi birbirini tamamlaması
Yukarıdakilerden hangileri yer kürenin başlangıçta tek bir kıtadan oluştuğunu kanıtlar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: