İzohipsler Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdaki haritada, eş yükselti eğrileri 125 metre aralıklarla çizilmiştir.
test sorusu
Buna göre sırasıyla X, Y ve Z noktalarının yükseltileri aşağıdakileri hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Bir izohips haritasında A noktasının yükseltisi 900 metre, B noktasınınki ise 1500 metredir.
A ile B noktaları arasındaki yatay uzaklık 3 km olduğuna göre eğim yüzde kaçtır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdaki şekilde, bir gölün su yüzeyinden itibaren derinliğini gösteren kesit verilmiştir.
test sorusu
Buna göre, gölün izobat eğrileriyle gösterildiği bir haritada, numaralandırılmış yerlerin hangilerinde eğrilerin üst üste geçmesi söz konusudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdaki izohips haritasında, bir bölgede bulunan beş tepe gösterilmiştir.
test sorusu
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdaki haritada, eş yükselti eğrileri 100 metre aralıklarla çizilmiştir.
test sorusu
Buna göre; x, y, z ve t noktalarının yükseklikleri için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 61/500 000 ölçekli bir haritada iki yer arasındaki uzaklık 4 cm’dir.
Bu iki yer arasındaki yükselti farkı 800 metre olduğuna göre eğim yüzde kaçtır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Eş yükselti eğrileri ile çizilen haritalarda izohipsler arasındaki ok işareti, çevresine göre çukur olan içi su dolu alanları gösterir.
test sorusu
Buna göre, yukarıda numaralandırılan volkan konilerinin üzerlerinde yer alan göllerin, yükseltisi en az olandan en fazla olana sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıda, 50 metre yükselti farkı oluşturacak şekilde eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir topoğrafya haritası verilmiştir.
test sorusu
Buna göre, haritada eş yükselti eğrilerinin bazı yerlerde nokta halini almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıdaki tabloda, Düzce Ovası’na ait bazı yönler ile bu yönlerdeki eğim değerleri verilmiştir.
test sorusu
Buna göre, ovanın hangi iki yönünde yatay uzunluk diğerlerine göre daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Deniz seviyesinden itibaren, derinlikleri aynı olan noktaları birleştirdiği düşünülen eğrilere eş derinlik eğrisi adı verilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi eş derinlik eğrilerinin özellikleri arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Deniz seviyesinden itibaren yükseklikleri aynı olan noktaları birleştirdiği düşünülen eğrilere eş yükselti eğrisi adı verilir. Birbirini izleyen iki eş yükselti eğrisi arasındaki yükselti farkı her yerde aynıdır.
test sorusu
Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılan noktalardan hangileri arasındaki yükselti farkı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12test sorusu

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: