Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdaki ülkelerden hangisinin kalkınmasında doğal kaynakların etkisi en azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Ülkelerin gelişmişlik seviyesi ile doğal kaynak kullanımı doğru orantılıdır.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde doğal kaynak kullanımı daha sınırlıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3– Yeryüzü karalarının % 30'unu kaplar.
– Dağılışı sıcaklık yağış, yer şekillerine bağlı değişir.
– Enerji ve madde dönüşümünü mükemmel şekilde sağlar.
Yukarıda özellikleri verilen doğal kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. Güneş
II. Su
III. Jeotermal Enerji
IV. Petrol
Yukarıdaki doğal kaynaklardan hangilerinin bir bölgedeki potansiyeli iklime bağlı değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Günümüzde doğal kaynak kullanımı oldukça artmış ve bu artışa bağlı olarak gelecekte pek çok sektörün sıkıntı yaşayacağı düşünülmektedir.
Buna göre, aşağıdaki sektörlerden hangisinin doğal kaynakların tükenmesinden en fazla olumsuz olarak etkileneceği söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Dünya'da kömür rezervlerinin dağılışı düşünüldüğünde aşağıda verilen ülkelerden hangisinde demir çelik üretiminin en az olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Doğada kendiliğinden oluşan ve insan aklının ürünü olmayan, insan yararına kullanılan her şey doğal kaynak olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlar olarak bilinen doğal kaynakların yerine kullanılabilecek bir kaynaktır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Yeryüzünde artan nüfusun enerji ihtiyacını karşılamak için farklı kaynak arayışına girilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi alternatif bir enerji kaynağı değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9I. Tamamının tükenebilir olması
II. Hızlı nüfus artışı
III. Sanayileşme
IV. Kaynakların bir bölgede toplanmış olması
Doğal kaynakların günümüzdeki öneminin çok fazla olmasında yukarıdakilerden hangilerinin etkisi daha büyüktür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10I. Petrol
II. Toryum
III. Su
IV. Doğal gaz
Yukarıdaki doğal kaynaklardan hangileri termik santrallerde yakıt olarak kullanılmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıda bazı ülkeler ile bünyesinde barındırdığı en önemli doğal kaynak eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12I. Tarımda makineleşme
II. Erozyon
III. Heyelan
Belirli şartlar dahilinde kendini yenileyebilen doğal kaynaklardan biri olan toprak için en önemli tehlike yukarıdakilerden hangileridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13I. Turizm
II. Enerji
III. Sanayi
IV. Tarım
Tükenebilir doğal kaynaklar yukarıdaki faaliyetlerden hangilerinde daha fazla kullanılır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Doğal kaynakların kullanımının gün geçtikçe artmasında;
I. pazarlama yöntemleri,
II. teknoloji ve sanayileşme,
III. iklim koşulları,
IV. hızlı nüfus artışı
faktörlerinden hangileri daha etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Doğal kaynak tüketimi çok fazla olan bir ülke ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16I. Çevre kirliliğinin artması
II. İhtiyaçların çeşitlenmesi
III. Tüketimin azalması
IV. Nüfusun artması
Yukarıdakilerden hangileri doğal kaynakların kullanımının artmasında etkili olmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: