Türkiye’de Toprak Örtüsü Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Doğal koşulları göz önüne alınırsa, aşağıda verilen yerlerin hangisindeki toprakların yıkanmış ve kireç oranının en az olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Türkiye’de kahverengi orman topraklarının en yaygın görüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdakilerden hangisi kahverengi bozkır ve kestane renkli bozkır topraklarının ortak özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. Volkanik arazilerde akarsuların genellikle yamaç eteklerinde biriktirmesiyle oluşan kumlu topraklardır.
II. Humus oranı çok fazladır.
III. Kalker üzerinde gelişen kırmızı topraklardır.
Yukarıda verilenlerden hangileri regosol türü toprakların özellikleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdakilerden hangisi toprağın ham madde olarak değerlendirildiği alanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6I. İnsanların talepleri
II. İklim ve toprak farklılığı
III. Tarımsal nüfusun fazla olması
Yukarıdakilerden hangileri % 36’sında tarım yapılan Türkiye arazisinde yetiştirilen ürün çeşidinin fazla olmasının nedenidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bulunan zonal topraklardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Kapalı havza ve eski göl tabanlarında oluşan tuzlu topraklar aşağıdaki yerlerin hangisinde yaygın olarak bulunur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Çukurova, Çarşamba ve Menderes ovalarında aşağıda verilen toprak türlerinden hangisi yaygındır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Bu topraklara Trakya’da karakepir, Anadolu'da ise taş doğuran toprak denir. Kurak mevsimde oluşan çatlaklara dökülerek dolan topraklar, yağışlı dönemde toprağın suya doyması nedeniyle şişerek çatlaklardan dökülen toprak tekrar yukarı itilir.
Yukarıda özellikleri verilen topraklar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11....... toprakların horizonları gelişmemiştir. İşlenmesi kolay olan bu topraklar mineral ve organik madde bakımından zengin oldukları için verimleri oldukça yüksektir.
Buna göre, yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdakilerden hangisi bakının toprak özellikleri üzerindeki etkisine bir örnektir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Doğal koşulları göz önüne alınırsa, aşağıda verilen yörelerden hangisindeki toprakların daha az yıkanmış olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14I. Tundra
II. Kestane renkli step
III. Lös
IV. Laterit
Yukarıda verilen topraklardan hangilerinin Türkiye’de çok yaygın olarak görülmesi için Türkiye’nin daha güney enlemlerde yer alması gerekir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: