Harita Bilgisi Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aynı ölçekle hazırlanan Ege Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi haritaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2test sorusu
Yukarıdaki çizgi ölçekler kullanılarak çizilen İstanbul ili haritalarından hangisinde ayrıntılar daha fazladır?
(Çizgi ölçeklerin uzunluğu 5’er cm'dir.)

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Büyük ölçekli haritalar ile küçük ölçekli haritalar karşılaştırıldığında;
I. Yükselti değerleri,
II. Coğrafi koordinatlar,
III. Kuş bakışı görünüm,
IV. Ayrıntıları gösterme gücü
özelliklerinden hangileri bakımından farklılık gösterir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Türkiye’de illerin sınırlarını gösteren haritalar, aşağıdakilerden hangisi için elverişli değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait bir fiziki haritanın ölçeğinin değiştirilmesiyle oluşan yeni haritada, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle değişir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Renklendirme yöntemiyle çizilen bir haritada, kahverengi tonların çok yer tutması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7test sorusu
Yukarıdaki çizgi ölçeğin kullanıldığı haritada, 10 cm ile gösterilen iki merkez arasındaki uzaklık kaç km’dir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8test sorusu
Yukarıdaki kürede, numaralandırılan bölgelerin konik iz düşüm yöntemine göre haritaları yapılsa, hangisinde bozulma oranı en fazla olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Ekvator’a yakın alanların harita çizimlerinde;
I. konik projeksiyon,
II. düzlem projeksiyon,
III. silindirik projeksiyon
yöntemlerinden hangilerini kullanmak en doğru olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Bir siyasi haritadan;
I. bir şehrin yüksekliği,
II. göllerin coğrafi bölgesi,
III. bir merkezin nüfus büyüklüğü,
IV. bir ülkenin bulunduğu yarım küre,
V. bir merkezin enlem ve boylam derecesi
gibi özelliklerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Gerçek uzaklığın 140 km olduğu iki merkez arasındaki uzaklık bir haritada 7 cm olarak gösterilmiştir.
Aynı haritada Keban Baraj Gölü 1,7 cm2 olarak gösterildiğine göre, Keban Baraj Gölü’nün gerçek alanı kaç km2 dir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 121/8 000 000 ölçekli Dünya haritasında iki ülke arası 12 cm olarak gösterilmiştir. Başka bir Dünya haritasında aynı ülkeler arası 9,6 cm olarak gösterilmiştir.
Buna göre, ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 131/600 000 ölçekli bir haritada 12 cm olarak ölçülen bir uzunluk gerçekte kaç km’dir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Ölçekleri aynı olan model bir küre ile duvar haritası karşılaştırıldığında, Grönland Adası’nın iki yerde de farklı alanlarla gösterildiği görülür.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdakilerden hangisi, büyük ölçekli haritaların özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 161/500 ölçekli bir okul planında, 1 cm2 olarak gösterilen öğretmenler odası gerçekte kaç m2 dir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: