Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Etkileşimi Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Yeryüzünde üretim, dağıtım ve tüketim arasındaki etkileşim bir süreklilik arz eder. Üretim ve tüketim arasındaki köprüyü de dağıtım kurar.
Buna göre Ural dağlarında çıkartılan kömürün Moskova'daki tüketim merkezlerine ulaştırılması ve dağıtımın sağlanması için aşağıdaki dağıtım yollarından hangisinin kullanılması en doğru ve az maliyetli yöntemdir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Türkiye'de Akdeniz Bölgesi'nde üretilen bir tarım ürünü aşağıdaki yollardan hangisi ile Venedik şehrine ulaştırılmalıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Ankara'daki tarımsal üretim koşulları düşünüldüğünde aşağıdaki ürünlerden hangisinin Ankara'ya il dışındaki bir merkezden gelme olasılığı daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Ulaşımın günümüzdeki gibi gelişmediği eski çağlarda kırsal bölgelerde çiftçiler ihtiyaçları kadar üretim yapıyorlar, ihtiyaç fazlasını da, ya takas yoluyla ya da yerel pazarlarda satarak değerlendirmeye çalışıyorlardı.
Aşağıdaki ülkelerin hangisinin kırsal alanında yaşayan çiftçilerin ürettikleri ürünleri çok uzak mesafelere ulaştırma imkanları daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdaki ürünlerden hangisinin daha kısa süre içerisinde tüketiciye ulaştırılma zorunluluğu diğerlerine göre daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Türkiye'nin tarımsal ve hayvansal üretim koşulları göz önüne alındığında;
I. Canlı sığır ithalatının artması yerli üreticiye zarar verebilir.
II. Tropikal kökenli tarım ürünlerinin Türkiye'ye ulaştırılmasında en fazla deniz yolları kullanılmaktadır.
III. Bal tüketiminin son yıllarda artması nedeniyle, Kuzey Afrika ülkelerinden bal alımında artış görülmektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Ülkelerin kültürleri, coğrafî koşulları ile üretim ve tüketim faaliyetleri arasındaki ilişki göz önüne alınırsa, aşağıdaki ülkelerin hangisinde karşısında verilen bir pazar alanı kurulması beklenmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aziz Bey, Ankara'daki Gülveren pazarına gittiğinde pazarı dolaşırken patates, karpuz, yaş incir, kuru soğan ve kuru üzüm gibi ürünlerden almış ve eve getirmiştir. Eve geldiğinde eşi Ayla Hanım poşetteki ürünleri çıkardığında bazılarını balkondaki dolaba koyarken bazılarını da erken bozulup çürümesin diye buzdolabına yerleştirmiştir.
Buna göre Ayla Hanım'ın aşağıdaki pazar ürünlerinden hangisini buzdolabına koyma olasılığı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Tarımsal ya da hayvansal ürünlere olan tüketim talebinin herhangi bir sebeple azalması durumunda aşağıdakilerden hangisinin meydana gelme olasılığı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin tüketim talebinin az olması ve zararlı madde yapımında kullanılması nedeniyle üretiminin az olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetleri yeni sektörlerin ve iş alanlarının ortaya çıkmasına neden olabilir.
Aşağıdakilerden hangisi buna verilebilecek bir örnektir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Metal sanayisi genellikle kömür havzalarının çevresinde yoğunlaşmasına rağmen, günümüzde gelişen dağıtım ağı ile birlikte metal sanayisinin kömür havzalarının çevresinde toplanma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Özellikle limanlara gemilerle kömür ulaştırılarak limanların çevresinde metal sanayisinin gelişmesi sağlanmıştır.

Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada harflerle gösterilmiş merkezlerin hangisinde paragrafta açıklanan duruma uygun bir üretim tesisi kurulmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada X ile gösterilen alanda üretilen Norveç Somonu adı verilen balıkların haritadaki numaralanmış yerlerin hangisine ulaştırılması daha zor ve maliyetlidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Üreticiler bir çok ürünün sağlıklı bir şekilde pazarlara ulaştırılması için özel teknoloji ile donatılmış ulaşım araçlarını kullanmak isterler. Söz gelimi Karadeniz Bölgesinde tutulan balığın Ankara'ya ulaştırılması saatler süreceği için ve ayrıca ulaştığında da balığın hemen satılması mümkün olamayacağı için soğutmalı araçlarla balığın nakli gerekebilmektedir. Ancak aynı durum Karadeniz'deki fındık üreticisi için geçerli ve zorunlu değildir. Çünkü fındık bozulmaya karşı nisbeten daha dayanıklıdır.

Buna göre;
I. Ürünlerin bozulma süreleri birbirinden farklıdır.
II. Üreticiler ellerindeki ürünü en az kayıpla pazar alanlarına ulaştırmaya çalışırlar.
III. Balık, tavuk, et gibi hayvansal ürünlerin nakledilmesinde soğutmalı araçların bulunması üreticilerin risklerini azaltmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Coğrafya dersinde Öğretmen Zühtü Bey, öğrencilerine tüketim talebinin fazla olmasının üretimi nasıl etkileyebileceği konusunda örnekler vermesini istemiş ve bazı öğrenciler aşağıdaki örnekleri vermiştir.
Akif : Öğretmenim, kahve daha önceki yüzyıllarda Tropikal kuşaktaki dar alanlarda üretilirken, sonraları kahveye olan talep arttığı için Yemen, Hindistan gibi anavatanı dışındaki ülkelerde de kahve üretilmiştir.
Ferhat : Bence buğday bitkisi bir çok besinin üretiminde kullanılabildiği için ve uzun müddet saklanabilmesi mümkün olan bir bitki olduğundan dolayı geniş alanlarda ekilmeye başlamış ve üretim alanı dünya çapında artmıştır.
Zeynep : Bana göre Zühtü Hocam'ın söylediğine en iyi örnek doğal gazdır. Önceleri doğal gaz bilinmiyordu. Ama günümüzde talep arttığı için bir çok şehir doğal gazla ısıtılmaya başlandı. İnsanların doğal gazı talep etmesi nedeniyle üretimine de ağırlık verildi.
Buna göre Zühtü Öğretmen'in istediği şekilde hangi öğrenciler doğru örnekleri vermişlerdir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: