Türkiye’de Bitki Örtüsü Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Bitki araştırması için gittiği yörede kekik, lavanta, zakkum, kocayemiş gibi bitkilerin yaygın olduğunu gören coğrafya ekibinin gittiği yerin iklim özellikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdaki kentlerin doğal koşulları göz önüne alınırsa, hangisinde kısa mesafeler içinde bitki çeşitliliğinin daha fazla olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Türkiye'deki iç bölgelerde yaz ayları sıcak ve kurak geçer. Yıllık yağış miktarı az, yağış rejimi düzensizdir.
Bu durum, iç kesimlerde aşağıda verilen bitki türlerinden hangisinin yaygın olmasına yol açmıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki endemik bitkilerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5


Coğrafya test sorusu
Yağış, sıcaklık ve toprak koşullarının elverişli, yetişme devresinin uzun olduğu her yerde ağaç formasyonu görülebilir.
Ağaç yetişmesini engelleyen koşullar göz önüne alınırsa, yukarıdaki haritada gösterilen numaralı yörelerden hangisinde ağaç yetişmesinin daha zor olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Türkiye'deki endemik bitkilerden biri olan sığla ağacı aşağıdaki yörelerden hangisinde bulunur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada gösterilen numaralı yörelerdeki doğal bitki örtüleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8


Coğrafya test sorusu
Yazları serin, kışları ılık ve her mevsimi yağışlı geçen yerlere uyum sağlayan bir bitkinin doğal yetişme alanı yukarıdaki haritada gösterilen numaralı yerlerin hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Akdeniz Bölgesinde makilerin tahrip olduğu bölgelerde ortaya çıkan, makilere göre daha kısa boylu olan ve çoğu dikenli çalılardan oluşan bitki topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Karadeniz kıyılarında ormanların tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkan çalılar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıda maki türü bitkilerin Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki üst sınırları gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Buna göre, maki üst sınırının Marmara Bölgesi’nden Akdeniz’e doğru artması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdakilerin hangisi Akdeniz Bölgesi’nin karakteristik (tanıtıcı) bitkilerinden olan kısa boylu (bodur) bitkilerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Türkiye’de de görülen aşağıdaki orman ağaçlarının hangisi kışın yaprağını döken geniş yapraklı ağaçlardan biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Üçüncü ve dördüncü jeolojik zamanlardaki koşullarda oluşmuş, günümüz iklim koşullarında yetişmesi mümkün olmayan kalıntı bitkilere ne denir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Anadolu’nun iç kesimlerinde maki türü bitkilerin yaygın olmamasında
I. yağış rejiminin düzensiz olması,
II. kış sıcaklıklarının düşük olması,
III. deniz etkisine kapalı olması
özelliklerinden hangileri etkilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Türkiye’de endemik bitkilerin en çok bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: